Even voorstellen… Sietze de Haan

Mijn naam is Sietze de Haan. Sinds 2008 ben ik in dienst van Wetterskip Fryslân. Bij het Wetterskip ben ik Coördinator Financiële Adminstratie. In deze rol hou ik me vooral bezig met de dagelijkse gang van zaken op de financiële afdeling en ben ik nauw betrokken bij het opstellen van het meerjarenperspectief, de meerjarenbegroting en de jaarrekening. Alhoewel ik wel wist van het bestaan van de Stichting Werken in Friesland kwam ik hier pas echt mee in aanraking toen ik door een collega binnen Wetterskip Fryslân werd gevraagd om de Stichting te ondersteunen bij het opstellen van de jaarrekeningen 2019 en 2020.

Afgelopen najaar ben ik door Myra (red: Myra van den Hoed, Algemeen projectleider a.i.) gevraagd om de Stichting administratief te ondersteunen en waar gewenst van adviezen te voorzien. Ik ben getrouwd, vader van een tweeling van inmiddels 21 jaar en woonachtig in het mooie Dokkum. Mijn hobby’s zijn hardlopen, fietsen en wandelen. Willen jullie nader kennis maken, schroom niet, ik ben bereikbaar op telefoonnummer 06-82732410.