Nieuwsbrief 3 | Werken in Friesland

Hieronder vind je als pdf-bestand de 3e nieuwsbrief van Werken in Friesland. In deze nieuwsbrief uiteraard aandacht voor ons event op 1 december én aandacht voor de Friese campagne die we samen met provincie Fryslân hebben opgetuigd, om het werken bij de overheid positief te belichten. En… nog veel meer!

Heb je vragen over deze nieuwsbrief? Stuur dan een mail naar communicatie@werkeninfriesland.nl.

Veel leesplezier!

Nieuwsbrief 3 – Werken in Friesland