Hoe werkt ons Dynamisch Aankoop Systeem?

Welkom op de website van de Inhuur WerkeninFriesland. Via deze site huurt WerkeninFriesland op een rechtmatige manier tijdelijk personeel in en beoogt hiermee een diversiteit aan aanbieders aan te spreken, ongeacht de organisatievorm. Inhuur WerkeninFriesland wordt gepubliceerd als dynamisch aankoopsysteem op grond van de Aanbestedingswet 2012. Vanaf 18 april 2016 geldt hiervoor de Richtlijn betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten (2014/24) en daarmee zal Inhuur WerkeninFriesland onder het regime van die richtlijn vallen.

Het betreft de tijdelijke inhuur van personeel in diverse categorieën zoals Inkoop, Zorg, Beleid –en advies, ICT, HRM, Project- en interim-management etc. Om direct een Verzoek tot toelating in te dienen voor een specifieke categorie treft na het inloggen een overzicht aan in het tabblad Categorieën.

Hoe werkt het?

Voor de inhuur van personeel volgt WerkeninFriesland de procedure van een dynamisch aankoopsysteem (DAS). Wilt u als organisatie of als zelfstandige meedingen naar een opdracht? Registreert u zich dan op deze website en dien uw verzoek tot toelating in voor één of meerdere categorieën waarvoor u in aanmerking wilt komen. Nadat u bent toegelaten volgens de daarvoor per categorie gestelde criteria wordt u in de gelegenheid gesteld mee te dingen naar nader te publiceren opdrachten. U wordt per e-mail op de hoogte gesteld van nieuwe opdrachten. Het inschrijven op deze opdrachten dient te geschieden op deze website. Na de sluitingstermijn zal uw inschrijving worden beoordeeld. Nadere gedetailleerde informatie over de procedure per opdracht treft u aan in de betreffende opdrachtomschrijving.

Registreren WerkeninFriesland

Voordat u zich kunt aanmelden voor het DAS dient u te beschikken over een account voor WerkeninFriesland.nl. Om een verzoek tot toelating tot één of meerdere categorieën te kunnen indienen, dient u zich eerst éénmalig te registreren, via ‘Registreren’ bovenaan deze pagina. Iedere week op vrijdag worden de verzoeken tot toelating tot een categorie door Stichting WerkeninFriesland verwerkt. Daarom kan het dus even duren voordat u toegang heeft tot de categorie en de opdrachten in de categorie kunt zien.

Voorwaarden en procedure

Het gebruik van de applicatie van Inhuur WerkeninFriesland kent een aantal voorwaarden en documenten die van toepassing zijn om toegelaten te worden tot een categorie, bij de uitvoering van de offerteprocedure en bij de uitvoering van de opdracht; te weten:

Algemene voorwaarden applicatie Inhuur WerkeninFriesland 

Voorwaarden Offerteprocedure WerkeninFriesland 

Selectieleidraad Inhuur WerkeninFriesland 

Begrippenlijst 

Inkoopvoorwaarden (per organisatie verschillend, worden bij de opdracht gepubliceerd)

Flyer Inhuur WerkeninFriesland

Meer informatie omtrent Inhuur WerkeninFriesland en de gevolgde procedure Dynamisch aankoopsysteem:

Flyer Dynamisch Aankoopsysteem 

Technische vragen

Vragen omtrent het gebruik van applicatie kunt u stellen via het contactformulier .

Overige vragen

Uw vragen omtrent opdrachten kunt u stellen bij de betreffende opdracht.