Klachtencoördinatorennetwerk Noord-Nederland

In 2016 is op initiatief van de gemeente Leeuwarden een klachtenbemiddelaarsnetwerk gestart. De bijeenkomsten vinden bij toerbeurt plaats op diverse locaties in Friesland, Groningen en Drenthe. 

Klachtenbemiddelaarsnetwerk

Doel van deze bijeenkomsten is om kennis te maken met collega-klachtenbemiddelaars van noordelijke gemeenten en de drie provincies. De deelnemende klachtencoördinatoren praten in informele sfeer over de inhoud van hun taak. We delen praktijkervaringen en werkdocumenten. Er wordt met name informatie gedeeld over de rol als klachtenbemiddelaar. De vraag “Hoe wordt deze taak uitgevoerd binnen de wettelijke kaders?” is daarbij van belang. Behoeften en wenselijkheid van trainingen worden met elkaar gedeeld en zodoende is er soms ook een mogelijkheid om een opleiding-op-maat georganiseerd te krijgen, waar eenieder gebruik van kan maken.

Deelnemers

Deelnemers van het huidige netwerk zijn: Gemeenten en provincies Friesland, Groningen en Drenthe, het CJIB, de GKB en de Nationale Ombudsman.

Meer informatie

Martien Wierdsma, Gemeente Leeuwarden
E-mail: martien.wierdsma@leeuwarden.nl
Telefoon: 058 – 233 40 01

Francien Bolhuis, Provincie Fryslân
E-mail: f.a.bolhuis@fryslan.frl
Telefoon: 058 –  292 51 71