Mediation

Prettig contact met de overheid/organisaties

Veel overheidsorganisaties zijn bekend met het inzetten van mediationvaardigheden bij de dienstverlening aan hun inwoners/klanten. De eigen medewerkers proberen samen met de inwoners/klanten tot een oplossing te komen.

Werken in Friesland – Mediators

Soms spelen er zaken waarbij het lastig is om een angel uit het conflict te halen. Mediators van Werken in Friesland kunnen u daarbij helpen.

De mediators van de mediationpool Werken in Friesland zijn MfN-registermediators. MfN-registermediators (voorheen NMI) zijn gekwalificeerde mediators die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en werken met het mediationreglement en de gedragsregels.

Waarom kiezen voor mediation?

Bij een mediation gaan de betrokkenen onder begeleiding van een mediator met elkaar in gesprek. Dit kan bij een bezwaarschrift, een arbeidsconflict of een andere lastige zaak. De mediator probeert er, door vragen te stellen, achter te komen waar het partijen echt om gaat.

Mediation blijkt vaak meer op te lossen dan de formele bezwarenprocedure of rechtspraak. Daarmee worden kosten en tijd bespaard. Ook de persoonlijke aanpak wordt als prettig ervaren want de vertegenwoordiger van uw eigen organisatie zit ook aan tafel. Bij een mediation komen vaak andere zaken aan de orde dan alleen juridische. Een oplossing door mediation is maatwerk. Partijen bepalen zelf de oplossing voor hun conflict. Betrokkenen zijn dan ook steeds zelf verantwoordelijk.

Hoe kunt u mediation starten?

– U als verwijzer of opdrachtgever belt of mailt met een Werken in Friesland-mediator.

– U vertelt over de situatie. De mediator schat in of de situatie geschikt is voor mediation.

Hoe werkt mediation?

– Mediation kan als alle betrokkenen daarmee instemmen. Het is vrijwillig.

– De mediator treedt op als onafhankelijke procesbegeleider, doet geen uitspraken over het conflict en waarborgt de vertrouwelijkheid.

– Is de situatie geschikt voor mediation, dan stuurt de mediator u een opdrachtformulier waarin u de gegevens van de betrokkenen opneemt en waarin afspraken worden gemaakt over de kosten. Het uurtarief is € 75,– exclusief btw. Dit tarief wordt betaald aan de organisatie waar de mediator werkzaam is.

– De mediator belt betrokkenen voor het maken van een afspraak.

– De mediator bespreekt met betrokkenen de spelregels en hoe de terugkoppeling plaats vindt naar u als verwijzer/opdrachtgever.

– De mediation duurt gemiddeld 1 tot 3 gesprekken van gemiddeld 1 ½ uur.

– Juridische procedures worden tijdens de mediation stopgezet.

Wie is Colette Govaars?

colColette Govaars is geintereseerd in communicatieprocessen en werkt als allround communicatieadviseur bij de gemeente het Bildt. Zij is universitair opgeleid communicatiedeskundige en MfN-registermediatior. Colette heeft naast haar communicatie- en mediationwerk ervaring in journalistiek en onderwijs. Daarnaast werkt zij momeneel ook als vrijwillig buurtbemiddelaar voor Stichting Wellzo in Leeuwarden.

Haar brede ervaring in het communicatieve werkveld maakt dat zij vanuit verschillende invalshoeken naar hetzelfde onderwerp en proces kan kijken. Van daaruit begeleidt zij partijen sinds 2012 in het verbeteren van de relatie en communicatie. Of in het beëindigen van de relatie. Colette Govaars is door de Mediation federatie Nederland (MfN) erkend als registermediator. Zij heeft de specialisatieopleiding arbeidsmediation gevolgd

“Ik zie communicatieprocessen vaak stagneren. Dat is vervelend voor betrokken, en interessant voor een conflictcoach. Wat gebeurt er precies? Kunnen we die communicatie ontleden? Conflicten hoeven niet negatief te zijn. Als de communicatie stroef verloopt, is er afhankelijkheid, zijn er belangen, dus doet het er toe. Een conflict kan het begin zijn van een nieuwe focus. De kunst is om openingen te vinden en om vandaaruit te bouwen aan nieuwe perspectieven”

Kijk voor meer informatie op Linked In.

www.linkedin.com/in/colettegovaars

Wie is Oeke Mulder?

oekeOeke Mulder haalt haar voldoening uit contacten met mensen. Al meer dan 30 jaar werkt zij in verschillende functies bij gemeenten. Zij heeft Nederlands recht gestudeerd en is MfN-registermediator. Naast haar werkzaamheden bij de gemeente is zij voorzitter van de klachten commissie GGZ Friesland. Als vrijwilligster is zij bestuurslid van de Koninklijke vereniging de Friesche Elfsteden.

Haar werkzaamheden als mediator en juriste maken een mooie combinatie. Zowel bij mediation als in het recht kun je zaken van verschillende kanten bekijken. Oeke Mulder heeft zich gespecialiseerd in kwesties die spelen tussen de overheid en haar inwoners. Daarnaast doet zij ook arbeidsconflicten en teambegeleiding bij organisaties in de non-profitsector. Zij heeft de specialisaties overheids- en arbeidsmediation. Inmiddels heeft zij meer dan vijftig bemiddelingen gedaan. Zij spreekt de Friese taal.

 

“Ik zie regels als een middel en niet als een doel op zich. Als je regels gebruikt om je gelijk te halen of om te winnen ontstaan er vaak conflicten.

Als conflicten uit de hand dreigen te lopen kun je naar een rechter gaan. Als je naar een rechter gaat komt er een uitspraak waarbij de één wint en de ander verliest. Je geeft als het ware de oplossing uit handen.

Bij mediation ga je vrijwillig en vertrouwelijk in gesprek om tot een oplossing te komen. De partijen die aan tafel zitten bepalen zelf wat zij willen. Op deze manier sturen partijen en kunnen partijen zelf de uitkomst bepalen. Als onpartijdige MfN mediator help ik de partijen om de communicatie weer op gang te brengen zodat er een oplossing tot stand komt.”

Kijk voor meer informatie op Linked In.

https://www.linkedin.com/in/oeke-mulder-17a12029

Sluit
loading...