WERKEN IN FRIESLAND GESLOTEN

Werken in Friesland is gesloten op woensdag 12 juni i.v.m. het jaarlijkse teamuitje. Wij zijn telefonisch niet bereikbaar en mails worden niet in behandeling genomen. Heb je (technische) vragen over ons vacaturesysteem of Dynamisch Aankoop Systeem? Dan kun je contact opnemen met Poolz via helpdesk@poolz.nl of 035 – 751 05 92.

Andere vragen of aanvragen voor toelating tot de categorieën in ons Dynamisch Aankoop Systeem, worden op 13 juni weer in behandeling genomen.

Hoe werkt mediation?

Veel (overheids)organisaties zijn bekend met het inzetten van mediationvaardigheden bij de dienstverlening aan hun inwoners of klanten. De eigen medewerkers proberen samen met de inwoners of klanten tot een oplossing te komen.

Werken in Friesland – Mediators

Soms is de communicatie ingewikkeld, spelen meerdere partijen een rol. Of soms lijkt het moeilijk te ontdekken wat de conflictissues nu eigenlijk zijn. Er spelen vaak zaken, waarbij het lastig is om een angel uit het conflict te halen. Mediators van Werken in Friesland kunnen u helpen. De mediators van de mediationpool Werken in Friesland zijn MfN-registermediators. MfN-registermediators (voorheen NMI) zijn gekwalificeerde mediators die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en werken met het mediationreglement en de gedragsregels.

Waarom kiezen voor mediation?

Bij een mediation gaan de betrokkenen onder begeleiding van een mediator met elkaar in gesprek. Dit kan bij een bezwaarschrift, een arbeidsconflict of een andere lastige zaak. De mediator probeert er, door vragen te stellen, achter te komen waar het partijen echt om gaat. Mediation blijkt vaak meer op te lossen dan de formele bezwarenprocedure of rechtspraak. Daarmee worden kosten en tijd bespaard. Ook de persoonlijke aanpak wordt als prettig ervaren want de vertegenwoordiger van uw eigen organisatie zit ook aan tafel. Bij een mediation komen vaak andere zaken aan de orde dan alleen juridische. Een oplossing door mediation is maatwerk. Partijen bepalen zelf de oplossing voor hun conflict. Betrokkenen zijn dan ook steeds zelf verantwoordelijk.

Hoe werkt mediation?

  • Mediation kan als alle betrokkenen daarmee instemmen. Het is vrijwillig.
  • De mediator treedt op als onafhankelijke procesbegeleider, doet geen uitspraken over het conflict en waarborgt de vertrouwelijkheid.
  • Is de situatie geschikt voor mediation, dan stuurt de mediator u een opdrachtformulier waarin u de gegevens van de betrokkenen opneemt en waarin afspraken worden gemaakt over de kosten. Het uurtarief is € 75,– exclusief btw. Dit tarief wordt betaald aan de organisatie waar de mediator werkzaam is.
  • De mediator belt betrokkenen voor het maken van een afspraak.
  • De mediator bespreekt met betrokkenen de spelregels en hoe de terugkoppeling plaats vindt naar u als verwijzer/opdrachtgever.
  • De mediation duurt gemiddeld 1 tot 3 gesprekken van gemiddeld 1 ½ uur.
  • Juridische procedures worden tijdens de mediation stopgezet.

Hoe kunt u mediation starten?

  • U als verwijzer of opdrachtgever belt of mailt met een Werken in Friesland-mediator.
  • U vertelt over de situatie. De mediator schat in of de situatie geschikt is voor mediation.
  • Als mediation mogelijk is, maakt u een afspraak voor een kennismakingsgesprek. In dat gesprek vertelt u meer over de casus. En de mediators vertellen wat de spelregels bij mediation zijn.