Even voorstellen… bestuurslid Karin Vermeulen

Van oorsprong Fries en na jaren in het westen gewoond en gewerkt te hebben, ben ik in 2015 teruggekomen naar mijn heitelân.

Ik ben werkzaam als manager HRM & Flexpool bij Wetterskip Fryslân. Daarvoor heb ik 15 jaar als interimmanager/adviseur gewerkt bij verschillende overheden, in de gezondheidszorg en zakelijke dienstverlening. Door een bestuursfunctie bij Werken in Friesland te bekleden, hoop ik een bijdrage te leveren in het versterken van de samenwerking tussen de verschillende overheden binnen onze mooie provincie.

Naast mijn werkzaamheden besteed ik mijn vrije tijd aan mijn grote passie: drie Friese merries die zowel onder zadel als voor de kar actief zijn.