Maximum aantal ontwikkeladviezen bereikt

De gratis ontwikkeladviezen die het kabinet beschikbaar stelt via de regeling NL Leert Door voorzien in een grote behoefte. Vanaf 1 augustus konden mensen een kortdurend traject aanvragen bij een loopbaanadviseur om zicht te krijgen op de arbeidsmarktkansen die er in deze recessie voor hen zijn. Veel sneller dan verwacht is het maximum aantal inschrijvingen bereikt.

Aanvragen niet meer mogelijk

Binnen één maand hebben 22.000 mensen zich geregistreerd. Deze mensen zullen dit najaar een ontwikkeladviestraject gaan volgen. Hiermee is de grens bereikt van het aantal trajecten dat de overheid kan bekostigen. Dat betekent dat er vanaf nu geen kosteloos ontwikkeladvies meer kan worden aangevraagd bij een loopbaanadviseur. Naar verwachting komt er in 2021 wederom subsidie beschikbaar voor loopbaanondersteuning.

Meer informatie

Heeft u vragen over het crisisprogramma NL Leert Door, de ontwikkeladviezen of de online scholing? Ga naar www.hoewerktnederland.nl.