Monique Flapper stopt als projectleider Academie

Per 15 augustus 2019 neemt Siska Stienstra de projectleidersrol voor de Academie van mij over. Ik heb in de afgelopen 1½ jaar met veel plezier voor Werken in Friesland gewerkt. Samen met jullie hebben we de Academie verder door kunnen ontwikkelen. We werken steeds meer vraaggestuurd. Dat heeft onder andere geresulteerd in mooi aanvullend aanbod van VTH-cursussen. Om feeling te houden met elkaar en de ontwikkelingen die er spelen hebben we regelmatig bijeenkomsten met HRM-ers die zich specifiek bezig houden met opleidingen. Zo weten we elkaar steeds beter te vinden. 

Siska Stienstra neemt de Academie over

Voor mij was het zeer leerzaam te ervaren hoe snel en effectief een kleine organisatie als Werken in Friesland werkt. Dat neem ik weer mee in mijn werk bij het waterschap. En ik blijf vanuit het waterschap natuurlijk actief betrokken bij dit mooie samenwerkingsverband! Met alle vertrouwen draag ik het stokje over aan mijn opvolger Siska Stienstra.

Bedankt allemaal voor de plezierige samenwerking!

Hartelijke groet, Monique Flapper.