Uitnodiging bijeenkomst Mobiliteit

Op 18 december 2018 was de eerste bijeenkomst Mobiliteit. We hebben toen vooral met elkaar gedeeld wat er in de verschillende organisaties wordt gedaan op het gebied van Mobiliteit. Een wens die duidelijk naar voren kwam is (meer) verbinding met elkaar krijgen en het thema verder te verdiepen. Daarom is er een vervolgbijeenkomst gepland op 7 maart van 09.00 uur tot 11.00 bij de Provincie Fryslân Wil je hier graag bij aanwezig zijn? Meld je dan aan bij regina.sleifer@werkeninfriesland.nl.