Wijzigingen in bestuur Werken in Friesland

Albert Huisman (voorheen werkzaam bij het CJIB) heeft per 1 september jl. afscheid genomen van het bestuur van Werken in Friesland. Vanwege het vertrek van Albert én omdat het bestuur al enige tijd niet op volle sterkte draaide, hebben we drie zeer bekwame mensen bereid gevonden om ons bestuur te versterken. Zij zijn allen werkzaam bij organisaties die zijn aangesloten bij Werken in Friesland. Onze nieuwe bestuursleden zijn: Jan-Ede Brijker (gemeente Súdwest-Fryslân), Karin Vermeulen (Wetterskip Fryslân) en Anne-Meyn Hasz (Provinsje Fryslân).

Bestuur vanaf oktober 2019

  • Greet Hettema (gemeente Noardeast-Fryslân)
  • Margreet Veenma (Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid NW Fryslan)
  • Jan- Ede Brijker (gemeente Súdwest-Fryslân)
  • Karin Vermeulen (Wetterskip Fryslân)
  • Anne-Meyn Hasz (Provinsje Fryslan)
  • Siska Stienstra (Werken in Friesland)

Wat doet het bestuur eigenlijk?

  • De bestuursleden zijn ambassadeurs voor Werken in Friesland.
  • Zij geven adviezen over actuele arbeidsmarktthema’s.
  • Ondersteunen de algemeen projectleider bij vraagstukken.
  • Bewakende rol ten aanzien van de financiën van Werken in Friesland.