WNRA & arbeidsgeschillen

Zoals bekend trad 1 januari 2020 de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) in werking. De WNRA regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers elders.

Praten of procederen

In het dagelijkse werk merken ambtenaren weinig van de WNRA. Er verandert wel iets in de rechtsbescherming van de ambtenaar. Met name bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst die niet op eigen verzoek wordt gedaan. Zo willen overheden bij spanning in de arbeidsrelatie  steeds vaker in gesprek zaken oplossen in plaats van op een juridische manier. Dat betekent meer overleg en bemiddeling. Als werkgever en werknemer er toch niet uit komen, kunnen zij hun geschil – afhankelijk van de aard – binnenkort voorleggen aan een (sectorale) commissie en/of de kantonrechter. Het is echter steeds meer de bedoeling om er samen uit te komen. Dan kan het handig zijn om een begeleider bij het gesprek te betrekken. Dit kan een HR-adviseur zijn, een vertrouwenspersoon of een onafhankelijk en neutraal bemiddelaar of mediator.

Meerwaarde van samen

Er samen uit komen is voor alle betrokkenen winst, omdat:

  • het  kans biedt op acceptatie van oplossingen;
  • het bijdraagt aan mentale gezondheid;
  • het minder kosten, tijd en frustratie met zich meebrengt.

Lukt het samen niet?

Lukt het (nog) niet om het gesprek samen te voeren? Dan kunt u gebruik maken van de mediators van de Mediationpoule Werken in Friesland.

Wie kunt u bellen?

Oeke Mulder en Colette Govaars werken voor een Friese gemeente en zijn werkzaam als MfN-gemeentemediator. Zij kennen het speelveld en kunnen u begeleiden bij het voeren van moeilijke gesprekken. Bijvoorbeeld bij verzuim en dreigend ontslag of re-integratie. Ingewerkt, snel beschikbaar en betaalbaar. Belt u gerust voor een vrijblijvende oriëntatie.