Terug naar opdrachten

1e medewerker Subsidiebureau Regiodeal

Standplaats: Kollum

Aanvang uitvoering opdracht: 01-04-2020

Einddatum opdracht: 31-12-2020

Uren per week: 36

Opdracht omschrijving

Achtergrond

Per 1 januari 2020 is de Versnellingsagenda Noordoost Fryslân (een triple helix) van start gegaan. Onder deze agenda ligt de Regiodeal Noordoost Fryslân op grond waarvan het Rijk subsidie beschikbaar stelt. Ook de regiogemeenten en de provincie Fryslân subsidiëren de Versnellingsagenda. In totaal gaat het om een bedrag van 29,4 miljoen aan overheidssubsidies. Dit geld is bedoeld voor het stimuleren van de structurele economische versterking van de regio Noordoost Fryslân, bestaande uit de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel.

Over deze subsidies moet rechtmatig worden beschikt zodat de projecten van de Versnellingsagenda ook daadwerkelijk overeenkomstig de met de triple helix partners overeengekomen doelstellingen en de geldende regelgeving uitgevoerd kunnen worden. De gemeente Noardeast-Fryslân geeft daartoe beschikkingen af en legt verantwoording af over de besteding  van de subsidies. Hiervoor moet binnen de organisatie van Noardeast-Fryslân een subsidiebureau ingericht worden dat zich richt op  het (financieel-)technisch en juridisch toetsen van de subsidieaanvragen, het afgeven van beschikkingen, de toetsing van de naleving van externe en interne regelgeving en de bevoorschotting van-, verantwoording over en afrekening van subsidies.

De inhoudelijke beoordeling van de voorgestelde projecten en hun verantwoording hierover maakt geen onderdeel uit van de taken van het subsidiebureau, dit vindt plaats in de programmaorganisatie.

Voor het subsidiebureau vragen we voor de opstartfase een eerste medewerker die zich bezig gaat houden met het inrichten van een subsidiebureau binnen de gemeente Noardeast-Fryslân t.b.v. de regiodeal, inhoudende:

  1. Het inrichten en uitvoeren van processen ten behoeve van de financieel- en juridisch-technische beoordeling van nieuwe projectaanvragen.

  2. Het in samenwerking met andere bij de regiodeal betrokken organen inrichten van processen ten behoeve van de subsidiebeschikkingen, mandatering, de uitbetaling van subsidies en de beoordeling van financieel- en juridisch-technische verantwoordingsrapportages van de projecten.

  3. Het inrichten van effectieve en efficiënte besturings- en verantwoordingsprocessen in samenwerking met andere bij de regiodeal betrokken organen en/of projecten, voor zover het de samenwerking van het subsidiebureau met deze organen betreft

  4. Het leiding geven aan het subsidiebureau gedurende 8 maanden na de start van het subsidiebureau en het gedurende deze periode optimaliseren van de werkwijze in termen van kwaliteit, rechtmatigheid en efficiency.

  5. Het adviseren van projecten waar het gaat om de regelgeving en de inrichting van een goede financieel- en juridisch technische verantwoording.

De planning

Start publicatie 11-02-2020
Einddatum vragen 18-02-2020
Beantwoording vragen 20-02-2020
Sluiting publicatie 24-02-2020 23:59
Beoordeling offertes (vanaf) 26-02-2020
Verwachte terugkoppelingsdatum 26-03-2020