Terug naar opdrachten

Adviseur RO

Gemeenten Achtkarspelen & Tytsjerksteradiel

Standplaats: Burgum

Aanvang uitvoering opdracht: 04-05-2020

Einddatum opdracht: 03-10-2020

Uren per week: 18

Opdracht omschrijving

Als Adviseur Ruimtelijke Ordening begeleid je (complexe) ruimtelijke projecten en stel je ruimtelijke onderbouwingen van plannen op (in overleg met interne- en externe deskundigen) voor afwijkingsprocedures op grond van de Wro en de Wabo.

Daarnaast behandel je individuele ruimtelijke verzoeken en ook het begeleiden van bestemmings- en wijzigingsprocedures op grond van de Wro behoort tot de functie. Het betreft hier met name 'lopend werk', zodat de RO medewerkers van het team tijd vrijspelen om het proces van de invoering van de Omgevingswet goed te kunnen faciliteren.  

Van de adviseur wordt verwacht dat zij/hij zelfstandig kan werken. Verder is het haar/zijn verantwoordelijkheid de werkzaamheden goed af te stemmen, zowel met interne (de collega's van diverse relevante afdelingen) als externe (initiatiefnemers, dorpsbelangen, omwonenden, andere overheden) actoren. Daarnaast is ook een adequate bestuurlijke (portefeuillehouder, college) en politieke (raad) afstemming een verantwoordelijkheid van de adviseur.    

De planning

Start publicatie 26-03-2020
Einddatum vragen 01-04-2020
Beantwoording vragen 03-04-2020
Sluiting publicatie 05-04-2020 17:01
Beoordeling offertes (vanaf) 06-04-2020
Verwachte terugkoppelingsdatum 09-04-2020