Terug naar opdrachten

Assistent technisch manager

Standplaats: Heerenveen

Aanvang uitvoering opdracht: 09-09-2019

Einddatum opdracht: 31-07-2020

Uren per week: 16

Opdracht omschrijving

De gemeente Heerenveen en de provincie Fryslân willen Heerenveen beter bereikbaar maken, met name tijdens de spits en bij evenementen. De afgelopen periode hebben zij daarvoor samen met Rijkswaterstaat gezocht naar oplossingen. Doel is een vlottere en veiligere doorstroom op de toe- en afritten van de A32 bij Heerenveen Centrum en Oranjewoud en de wegen naar deze toe- en afritten.  Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een pakket van maatregelen waarvoor € 25,9 miljoen is gereserveerd.

Gemeente Heerenveen is opdrachtgever voor de realisatiefase van het project “Heerenveen Beter Bereikbaar”. Voor de Realisatiefase is een projectteam volgens het IPM model ingericht. Het projectteam is sinds begin november 2017 operationeel.  Het contract (UAV-gc E&C) voor de 1e fase de K.R. Poststraat, is inmiddels gepubliceerd. De voorbereiding van het contract voor de 2e fase de Oranje Nassaulaan is in de opstartfase. Voor met name de voorbereiding van de 2e fase zijn wij op zoek naar een assistent technisch manager.

Het doel van de functie is om onder leiding van de technisch manager de contractvoorbereiding te verzorgen voor het technische deel van het werk. Dit technische deel wordt vertaald naar een vraagspecificatie eisen dat onderdeel wordt van het aan te besteden werk dat conform D&C of E&C onder de voorwaarden van UAV-gc op de markt zal worden gebracht. De contractvoorbereiding vindt voornamelijk risico gestuurd plaats.

Als assistent technisch manager richt je je over de volle breedte op de technisch inhoudelijke zaken van het project. Daarbij geef je de technisch manager gevraagd en ongevraagd advies over de technisch inhoudelijke risico’s die voortvloeien uit het vastgestelde verkeerskundig ontwerp.

....

De planning

Start publicatie 08-07-2019
Einddatum vragen 18-07-2019
Beantwoording vragen 22-07-2019
Sluiting publicatie 14-08-2019 23:59
Beoordeling offertes (vanaf) 15-08-2019
Verwachte terugkoppelingsdatum 19-08-2019

Volledige opdracht bekijken en reageren?

Om de volledige opdracht te bekijken dient u zich te registreren als leverancier en een verzoek tot toelating te doen voor de categorie(en) :
016937 Categorie Buitendienst
017011 Categorie Projectmanagement
017018 Categorie Ingenieursdiensten
017022 Categorie Beleid- en Adviesdiensten

Inloggen Registreren