Terug naar opdrachten

Beleidsadviseur Jeugdhulp

Standplaats: Oosterwolde

Aanvang uitvoering opdracht: 24-02-2020

Einddatum opdracht: 01-12-2020

Uren per week: 18

Opdracht omschrijving

Je houdt je bezig met gemeentelijk jeugdhulpbeleid. Specifiek speelt de komende periode oa de opzet van een pilot met gebiedsteammedewerkers in de scholen, een project aansluiting zorg-onderwijs en maatregelen om de uitgaven voor jeugdhulp te beheersen. Meer in zijn algemeenheid geef je input voor de (provinciale) inkoop van zorg en ondersteuning en het bewaken van de kwaliteit ervan. Je bent adviseur en sparringpartner voor de portefeuillehouder bij strategische vraagstukken die politiek gevoelig kunnen liggen. Je werkt nauw samen met het gebiedsteam, collega-gemeenten, Sociaal Domein Friesland, zorgaanbieders en andere stakeholders. Je neemt deel aan diverse externe overleggen. Ook heb je een rol in het financieel vertalen en monitoren van beleid, projecten en subsidies. 

Je wordt onderdeel van het team Samenleving. Dit is een breed team dat zich bezig houdt met alles wat mensen raakt in hun directe bestaan. Bijvoorbeeld met  opgroeien, onderwijs, sport, sociale vitaliteit van dorpen, gezondheid, zorg en ondersteuning (WMO, jeugdhulp). Maar ook om participatie (werk), welzijn, sociale veiligheid, armoedebestrijding en kunst en cultuur.

We werken niet vanuit deze afzonderlijke beleidsterreinen, maar pakken het integraal aan, gericht op de maatschappelijke effecten die we willen bereiken voor onze inwoners. Hierbij werken we samen met inwoners, organisaties, vrijwilligers, verenigingen en ondernemers. Meer informatie vind je op www.ooststellingwerf.nl/visie.

De beleidsmedewerker die wij zoeken houdt zich met name bezig met Jeugdhulp en jeugdbeleid. Dat doe je altijd in samenhang met andere beleidsterreinen in het Sociaal Domein, waar je ook bijdragen voor levert. Je vertaalt strategische ontwikkelingen naar relevant, toepasbaar beleid. 

De planning

Start publicatie 10-02-2020
Einddatum vragen 13-02-2020
Beantwoording vragen 13-02-2020
Sluiting publicatie 23-02-2020 23:59
Beoordeling offertes (vanaf) 17-02-2020
Verwachte terugkoppelingsdatum 21-02-2020