Terug naar opdrachten

Beleidsmedewerker juridische planologie

gemeente Heerenveen

Standplaats: Heerenveen

Aanvang uitvoering opdracht: 01-09-2020

Einddatum opdracht: 01-03-2021

Uren per week: 24 uur per week

Opdracht omschrijving

Wij zijn voor de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling op zoek naar een enthousiaste beleidsmedewerker Juridische Planologie. In deze functie werk je binnen de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling met meerdere collega's in het werkveld.

De beleidsmedewerker juridische planologie heeft de volgende verantwoordelijkheden:

  •  Je houdt je bezig met het opstellen van ruimtelijke plannen zoals: bestemmingsplannen, beheersverordeningen, wijzigings- en uitwerkingsplannen.
  •  Je bereidt beleidsstukken voor op het gebied van de ruimtelijke ordening.
  •  Je brengt adviezen uit aan burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.
  •  Je vertegenwoordigt de gemeente bij andere overheden en externe partijen.
  •  Je vertegenwoordigt de gemeente in gerechtelijke procedures.

De planning

Start publicatie 22-06-2020
Einddatum vragen 06-07-2020
Beantwoording vragen 09-07-2020
Sluiting publicatie 13-07-2020 12:00
Beoordeling offertes (vanaf) 04-08-2020
Verwachte terugkoppelingsdatum 07-08-2020