Terug naar opdrachten

Beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling (in combinatie met Medewerker ruimtelijke ontwikkeling)

gemeente Noardeast-Fryslan

Standplaats: Damwâld

Aanvang uitvoering opdracht: 01-02-2021

Einddatum opdracht: 31-01-2022

Uren per week: 36

Opdracht omschrijving

Werknaam functie

Beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling

Afdeling

Doarpen en Wiken

Team

Romte II

Dienstverband

36 uren per week (tijdelijk tot 31-01-2022)                                         

Noardeast-Fryslân, een gemeente met karakter

Gastvrijheid, zorg voor elkaar, openheid en trots. Daar staan wij voor. Het liefst doen wij de dingen samen en persoonlijk. We zijn niet van de woorden, maar van het doen. Echte vakmensen en doorzetters. Trots op onze Fryske taal en cultuur. Wij leggen als overheidsorganisatie de lat hoog als het gaat om betrouwbaarheid, integriteit en professionaliteit.

Afdeling en team

Het team Romte maakt deel uit van de afdeling Doarpen en Wiken. Het cluster Romte II adviseert de gemeenten Noardeast-Fryslan en de gemeente Dantumadiel over activiteiten en beleidsontwikkelingen die plaatsvinden binnen de fysieke ruimte van de beide gemeenten.

Het team Romte is op zoek  naar een ervaren beleidsmedewerker voor het vakgebied ruimtelijke ordening.

De werkzaamheden worden verricht  vanuit het team Romte. De beleidsmedewerker maakt daarnaast deel uit van het team Dantumadiel. Dit team is in ontwikkeling en zal in de komende periode verder worden vormgegeven. Er zullen 2 medewerkers voor het vakgebied ruimtelijke ordening werkzaam zijn vanuit dit team. In de dagelijkse praktijk zal de gemeentesecretaris van de gemeente Dantumadiel het aanspreekpunt zijn. De hiërarchisch leidinggevende is de Teamleider Romte II. Voor inhoudelijke vragen kan de beleidsmedewerker bij hem en het team terecht.

Beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling

De Beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling wordt ingezet op werkzaamheden die ver­band houden met de uitvoering van bestemmingsplanprocedures en  werkt op projectmatige wijze aan de uitvoering van ruimtelijke projecten, dat kan onder andere de realisatie van een binnenstedelijk gebied zijn, een bedrijfsterrein of de herstructurering of de ontwikkeling van een nieuw woongebied. Daarnaast adviseert de beleidsmedewerker over overige ruimtelijke ontwikkelingen in Dantumadiel.

De beleidsmedewerker werkt nauw samen met de Medewerker ruimtelijke ordening en neemt deze onder zijn hoede.  Voor de invulling van de vacature van de Medewerker ruimtelijjke ontwikkeling staat gelijktijdig een  vacature uit. De opdracht zal dan ook gegund worden aan het bureau dat zowel een ervaren beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling, als een medewerker ruimtelijke ontwikkeling aanbiedt. 

Jouw werkzaamheden

  • het zelfstandig leiden van projecten en deelname in projecten/projectteams, opstellen van projectopdrachten, planningen en budgetten, voeren van overleg met in- en externe partijen en bestuurders;
  • het begeleiden van en inhoudelijk/juridisch adviseren over bestemmingsplanprocedures;
  • het opstellen van ruimtelijk beleid en het behandelen van beleidsmatige vraagstukken op het terrein van ruimtelijke ordening;
  • het behandelen van informatieverzoeken;
  • de (mede) vertegenwoordiging bij bezwaar en beroepsprocedures op het gebied van ruimtelijke ordening;
  • deelname aan in – en externe werkoverleggen.

De planning

Start publicatie 11-01-2021
Einddatum vragen 18-01-2021
Beantwoording vragen 20-01-2021
Sluiting publicatie 24-01-2021 23:59
Beoordeling offertes (vanaf) 26-01-2021
Verwachte terugkoppelingsdatum 03-03-2021