Terug naar opdrachten

BOR beheerder wegen en openbare verlichting

gemeente Noardeast-Fryslan

Standplaats:

Aanvang uitvoering opdracht: 01-04-2021

Einddatum opdracht: 01-03-2022

Uren per week: 36

Opdracht omschrijving

De afdeling Gemeentewurk is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte en faciliteert ook bij het vormgeven van de inrichting van de openbare ruimte. Daarnaast staat de afdeling voor brugbediening, sporthalbeheer, sportveldonderhoud en de mogelijkheid tot begraven.

De afdeling Gemeentewurk bestaat uit de drie teams: Behear, Yngenieursburo en Utfiering. Binnen het team Behear zijn 5 beleidsmedewerkers werkzaam op het gebied van wegbeheer, groenbeheer, riolering beheer, kunstwerken en gebouwenbeheer.

Voor het team Behear Iepenbiere Romte zijn wij op zoek naar een ervaren BOR (beheerder openbare ruimte) medewerker wegen/openbare verlichting voor 36 uur/week.

Als BOR medewerker ben je actief betrokken in een werkgroep wegen (ca. 60%) en ben je daarnaast ook nog BOR medewerker openbare verlichting (ca. 40%).

Naast voorbereiding en toezicht op vooral wegen-projecten ben je ook het aanspreekpunt voor de vervanging en onderhoud van lichtmasten.

Taken/werkzaamheden:

 • Het opzetten en begeleiden van civieltechnische werken m.b.t. wegen en openbare verlichting.
 • Je handelt storingen betreffende openbare verlichting af en onderhoudt het contact richting de onderhoudsaannemer.
 • Je draagt zorg voor financiële controle en afhandeling van uitgevoerde werkzaamheden, termijnstaten en facturen.
 • Je denkt mee  over nieuwe aanleg van openbare verlichting, elementenverhardingen, asfaltverhardingen en betonverhardingen.
 • Draagt zorg voor de vertaling van beheersmaatregelen naar uitvoering.
 • Het maken, bewaken en/of controleren van de uitvoering.
 • Het afstemmen van het project met externe partijen (w.o. provincie en Wetterskip).
 • Het (mede) organiseren / bijwonen van bouw overleggen.
 • Het verzorgen en controleren van de interne en externe communicatie rond het project (intern en extern (w.o. bewoners, Nutsbedrijven).
 • Het controleren van (kwaliteits- en hoeveelheden) afspraken volgens het contract en bestek o.a. via termijnstaten.
 • Het controleren van de werkbegroting en het maken van een nacalculatie ter oplevering van het project aan de betrokken vakspecialisten van Gemeentewurk.
 • Klachten en meldingen be- en afhandelen in ons digitaal systeem.
 • Algemene werkzaamheden binnen de afdeling.

 

De planning

Start publicatie 22-02-2021
Einddatum vragen 27-02-2021
Beantwoording vragen 27-02-2021
Sluiting publicatie 02-03-2021 23:59
Beoordeling offertes (vanaf) 27-02-2021
Verwachte terugkoppelingsdatum 27-02-2021