Terug naar opdrachten

Consulent Terugvordering en Verhaal

gemeente Noardeast-Fryslan

Standplaats: Dawâld

Aanvang uitvoering opdracht: 01-10-2021

Einddatum opdracht: 31-05-2022

Uren per week: 20

Opdracht omschrijving

Voor de gemeente Noardeast-Fryslân zijn wij op zoek naar een:

Werknaam functie

Consulent Terugvordering en Verhaal

Code functie

5.3.0.03

HR21 normprofiel

Medewerker beleidsuitvoering II

Afdeling

Meidwaan en Soarch

Team

Adminstraasje

Arbeidsovereenkomst

20 uren per week; voor bepaalde tijd tot 1 juni 2022


Noardeast-Fryslân, een gemeente met karakter

Gastvrijheid, zorg voor elkaar, openheid en trots. Daar staan wij voor. Het liefst doen wij de dingen samen en persoonlijk. We zijn niet van de woorden, maar van het doen. Echte vakmensen en doorzetters. Trots op onze Fryske taal en cultuur. Wij leggen als overheidsorganisatie de lat hoog als het gaat om betrouwbaarheid, integriteit en professionaliteit.

Afdeling en team

Als Consulent Terugvordering & Verhaal werk je binnen de afdeling Meidwaan & Soarch in het team Administraasje. De afdeling Meidwaan & Soarch bestaat uit 6 teams.

Jouw werkzaamheden

  • Herziening/intrekking en terugvordering van ten onrechte verstrekte gelden over alle in het sociaal domein zijnde regelingen.
  • Invordering ten onrechte verstrekte gelden over alle in het sociaal domein zijnde regelingen.
  • Je treft invorderings- en executiemaatregelen, en legt daartoe contacten met debiteuren, deurwaarders en derden. In voorkomende gevallen wanneer een titel niet vanuit de wetgeving voortvloeit, dien je deze titel te verkrijgen met een gerechtelijke procedure (sector kanton).
  • Periodieke heronderzoeken van openstaande debiteuren, over stand van zaken en mogelijkheden voor incasso.
  • Onderzoeken en het opleggen van bestuursrechtelijke boete in verband met schending informatieplicht (fraude).
  • Onderzoek naar de verhaalsmogelijkheden van de onderhoudsplichtigen, waarvan de onderhoudsgerechtigden aanspraak maken op een uitkering over de Participatiewet.
  • Bij het uitblijven van betaling van de opgelegde verhaalsbijdrage, het indienen van een verzoekschrift bij de Rechtbank en vertegenwoordiging in rechte.
  • Onderzoek naar de kwijtscheldings- en afkoopmogelijkheden of buiten invorderingstelling van de openstaande vorderingen.
  • Beoordeling van verzoeken om mee te werken aan een schuldenregeling.
  • Vaststelling rente en aflossing bij bijstand, welke is verstrekt onder verband van het vestigen van een krediethypotheek.

De planning

Start publicatie 09-09-2021
Einddatum vragen 16-09-2021
Beantwoording vragen 17-09-2021
Sluiting publicatie 23-09-2021 22:59
Beoordeling offertes (vanaf) 24-09-2021
Verwachte terugkoppelingsdatum 28-09-2021