Terug naar opdrachten

Deelprojectleider & business analist t.b.v. inrichting en implementatie zaakgericht werken sociaal domein

gemeente Noardeast-Fryslan

Standplaats: Damwoude

Aanvang uitvoering opdracht: 01-09-2020

Einddatum opdracht: 31-12-2020

Uren per week: 16 tot 24

Opdracht omschrijving

De gemeenten Noardeast-Fryslan, Waadhoeke en Leeuwarden implementeren gemeenschappelijke het samen via BVP geselecteerde zaaksysteem van Roxit, in combinatie met een KlantContactSysteem (KCS). De inzet van een zaaksysteem en KCS past binnen de ambities van de gemeenten op het gebied van vraag gestuurd, procesmatig, dienstverlenend en digitaal werken. De implementatie is primair een lokale aangelegenheid want deze is sterk afhankelijk van de organisatorische context. De gemeente Noardeast-Fryslan werkt sinds haar oprichting (2017) zoveel mogelijk Zaakgericht met een tijdelijke oplossing. Voor de implementatie van het nieuwe zaaksysteem is een projectleider overall verantwoordelijk. Samen met de lokaal ingerichte stuurgroep en et projectteam werkt hij aan het doel Zaakgericht werken organisatie breed uit te rollen. De uitrol van het zaaksysteem staat, voor alle drie de gemeenten, gepland voor 15 oktober 2020. 

In Noardeast-Fryslan is de grootste uitdaging het realiseren van de aansluiting van het zaaksysteem en KCS op de (processen van) het sociale domein (Meidwaan en Soarch). Het domein kenmerkt zich door een groot aantal processen grofweg verdeeld over de drie velden Wmo, Jeugd, en participatiewet. Doordat deze processen veel en vaak voorkomen en het veelal direct invloed heeft op het welzijn van de inwoner is het van cruciaal belang dat de zaakgerichte aansluiting op korte termijn secuur gebeurd.

Binnen Meidwaan en Soarch zijn drie hoofd vak applicaties actief, Suite 4 sociale regie, Suite 4 sociaal domein en Stratech. Vooralsnog is er beoogd om per oktober “slechts” de applicatie suite voor sociaal domein aan te sluiten middels een STUFF 2 richtingen koppeling op het nieuwe zaaksysteem en het daarachterliggende PIP. Zowel lokaal als regionaal zijn er werkgroepen bezig met de analyse van de informatiestromen en het ontwerp van de koppeling. 

Wij zoeken een deelprojectleider met een hands on mentaliteit, die goed in staat is het geheel te overzien en in heldere delen op te knippen. Met de business en projectorganisatie vervolgens zo praktisch mogelijk aan de slag te gaan met de (gefaseerde) inrichting. Met als doel om zoveel mogelijk processen binnen Meidwaan en Soarch digitaal en Zaakgericht laten verlopen.

Je bent verantwoordelijk voor het deelproject inrichting en implementatie zaakgericht werken sociaal domein; Dit betekent dat:

• Je verantwoordelijk bent voor het opstellen en laten vaststellen van een goed ontwerp van de werkprocessen binnen het Sociaal Domein (voor zover nog niet aanwezig) en medeverantwoordelijk voor het inrichten van de koppeling met het nieuwe zaaksysteem;

• Je verantwoordelijk bent voor het meenemen van de business bij wat er gaat gebeuren (en wat niet) en wat dit concreet voor hun werk betekent, inclusief het zorgdragen dat procesbeschrijvingen met werkinstructies voorhanden zijn;

• Je stelt met de afdeling een visie en strategie op voor de optimale digitalisering binnen het Sociaal Domein en rapporteert hierover aan het management;

• Je verantwoordelijk bent voor de opzet, leiding, planning, dagelijkse gang van zaken en realiseren van de doelen van het deelproject, inclusief het trekken van de lokale werkgroep voor dit deelproject;

• Je de regie voert op de leveranciers die in het Sociaal Domein betrokken zijn;

• Je rapporteert aan de projectleider implementatie zaaksysteem voor het gedeelte voor de (korte termijn en mogelijk gefaseerde) aansluiting op het zaaksysteem;

• Je zorg draagt voor het tijdig signalieren van risico’s en problemen richting de projectleider, je neemt stappen om tot beheersing van de risico’s te komen;

• Je levert maandelijks een korte voortgangsrapportage van het project op aan de lokale projecteider, bedoeld voor de lokale stuurgroep;

• Je hebt afstemming met de regionale werkgroep & betrokkenen rondom sociaal domein; • Je bent verantwoordelijk voor de communicatie met interne en externe stakeholders;

De planning

Start publicatie 21-07-2020
Einddatum vragen 28-07-2020
Beantwoording vragen 07-08-2020
Sluiting publicatie 13-08-2020 10:54
Beoordeling offertes (vanaf) 20-08-2020
Verwachte terugkoppelingsdatum 24-08-2020