Terug naar opdrachten

Dorpencoördinator

gemeenten Achtkarspelen & Tytsjerksteradiel

Standplaats: Burgum

Aanvang uitvoering opdracht: 01-11-2021

Einddatum opdracht: 01-05-2022

Uren per week: 32 - 36

Opdracht omschrijving

De dorpencoördinator voor Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel is een spin in het web waar het gaat om de leefbaarheid in de dorpen. De dorpencoördinator heeft korte lijnen met formele partijen als dorpsbelangen en de federatie van dorpshuizen, maar weet ook de informele netwerken goed te vinden en te benutten. 

De dorpencoördinator is het eerste aanspreekpunt voor de burgers in de dorpen en zorgt ervoor dat de wensen, klachten en ideeën op de juiste afdelingen terecht komen.

- Beleid schrijven in samenspraak met de programmamanager Maatschappelijk Vastgoed en medewerker bouwkunde (t.b.v. het onderhoud van dorpshuizen);

- Het organiseren van openingen en speciale gelegenheden;

- Het bieden van ondersteuning aan projectleiders en beleidsmedewerkers op diverse gebieden (verkeer & vervoer / energie(k) loket e.d.);

- Dorpvisies vertalen en registreren in het ‘dorpenvolgsysteem';

- Het ‘dorpenvolgsysteem’ actueel houden;

- Informeren van de raad via BERAP;

- Bijhouden van de website v.w.b. het volgsysteem;

- Vragen uitzetten en bewaken binnen de organisatie en resultaat terugkoppelen naar de dorpen.

Voor de komende periode is een belangrijk onderdeel van de opdracht om als intern projectleider samen met een externe partner de dorpshuizen te ondersteunen (middels advies) om tot een gezonde exploitatie te komen. 

De planning

Start publicatie 13-10-2021
Einddatum vragen 15-10-2021
Beantwoording vragen 15-10-2021
Sluiting publicatie 25-10-2021 12:09
Beoordeling offertes (vanaf) 26-10-2021
Verwachte terugkoppelingsdatum 01-11-2021