Terug naar opdrachten

Ecologisch adviseur

Provincie Fryslân

Standplaats: Leeuwarden

Aanvang uitvoering opdracht: 17-05-2021

Einddatum opdracht: 17-11-2021

Uren per week: 24

Opdracht omschrijving

Het team Groene regelgeving binnen provincie Fryslân (afdeling Omgevingszaken) houdt zich onder meer bezig met de uitvoering van de Wet natuurbescherming. In 2017 zijn er extra taken overgekomen van het Rijk naar de Provincie.

Binnen dit team zijn wij op zoek naar een Ecologisch adviseur die invulling geeft aan de Wet natuurbescherming.

Je geeft ecologische adviezen voor het soortbeleid o.a. bij ontheffingverlening in het kader van populatiebeheer, ruimtelijke ingrepen en beheer en schadebestrijding. Daarnaast kan het gaan om advisering in het kader van vergunningverlening ingevolgde gebiedsbescherming. De ecologisch adviseur ondersteunt de medewerkers vergunningverlening/ontheffingverlening Wet natuurbescherming. Binnen het team ben je de vraagbaak voor de ecologische kennis en geef je mede vorm met je directe collega’s uit je team aan de beleidsregels voor de uitvoering van wettelijke taken door de provincie op het gebied van soorten- en gebiedsbescherming. In deze functie spelen ook politiek-bestuurlijke aspecten een grote rol.

Je bent inhoudelijk sparring-partner van de vergunningverleners, juristen en overige collega’s die betrokken zijn bij de uitvoering van de Wet natuurbescherming. Je adviseert het management en de betrokken gedeputeerde over belangrijke onderwerpen/kwesties. 

De planning

Start publicatie 29-04-2021
Einddatum vragen 05-05-2021
Beantwoording vragen 06-05-2021
Sluiting publicatie 13-05-2021 23:59
Beoordeling offertes (vanaf) 14-05-2021
Verwachte terugkoppelingsdatum 17-05-2021