Terug naar opdrachten

Inkoopondersteuner Jeugd

gemeente Weststellingwerf

Standplaats: Wolvega

Aanvang uitvoering opdracht: 01-01-2023

Einddatum opdracht: 31-12-2023

Uren per week: 8

Opdracht omschrijving

Werken bij een gemeente suf en saai? Vergeet het maar! De gemeente Weststellingwerf bemoeit zich met de hele lokale samenleving, van afvalcontainer tot zwembad, van thuishulp tot fietspad. Hierdoor werken bij ons veel verschillende mensen met allerlei opleidingen en deskundigheden.

Bij de gemeente Weststellingwerf werk je mét mensen vóór mensen. En kun je echt iets betekenen! De wensen en behoeften, maar ook de mogelijkheden van de inwoners van onze 26 dorpen nemen we graag mee in de plannen die we maken. Mits die passen bij de wetten en regels waar we mee te maken hebben. Dat is complex, enorm interessant en brengt verantwoordelijkheden met zich mee.

Voor het Schakelteam zijn wij op zoek naar een inkoopondersteuner Jeugd.

Je functie

In de functie van inkoopondersteuner ben je een belangrijke vraagbaak voor je collega's op gebied van de contracten met aanbieders van jeugdhulp. Je zet je in voor het leveren van een goede kwaliteit van zorg en ondersteuning tegen een redelijke prijs, passend bij de contractafspraken.  Je ondersteunt bij ingewikkelde casussen, waarin diverse aspecten een rol kunnen spelen, zoals maatwerkverzoeken, hoge intensiteiten, hoofd -en onderaannemerschap, Passend onderwijs vs. Jeugdwet, combinaties van PGB en ZIN of ophoging van intensiteiten door aanbieders. Je voert (mede op basis van data, berichtenverkeer of signalen) zakelijke gesprekken met aanbieders over zowel kosten als inhoud. Je signaleert patronen bij zorgaanbieders en deelt deze in OWO/Fries verband zodat hier actie op genomen kan worden. Je ondersteunt collega's bij resultaatgerichte bekostiging (formuleren van toetsbare resultaten, monitoren en evalueren van resultaten en hier op handelen, regievoering). Je neemt het voortouw om in de praktijk geleerde lessen rond resultaatbekostiging te borgen in het dagelijks werk van gebiedsteammedewerkers, in werkprocessen en in beleid. Je denkt mee bij de inkoopprocessen voor jeugd en de implementatie daarvan in onze gemeente. Je ondersteunt daarin ook de collega's uit de gebiedsteams. Je zoekt naar mogelijkheden om het voorliggend veld te versterken of collectieve voorzieningen te organiseren. 

In deze functie werk je nauw samen met de andere inkoopondersteuner jeugd. Jullie weten elkaar te versterken in jullie aanpak. 

Wat verwachten we van jou:

  • Je hebt goede kennis over en ervaring met resultaatgericht bekostigen en het Friese inkoopmodel voor jeugdhulp.
  • Je kent het zorglandschap jeugdhulp in onze regio.
  • Je hebt inhoudelijke kennis van en ervaring met jeugdhulpvraagstukken.
  • Je weet data te vertalen naar relevante signalen voor inkoop en contractbeheer.
  • Je hebt onderhandelingsvaardigheden.
  • Je bent goed in coachen.
  • Je bent besluitvaardig.
  • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
  • Je kan snel denken/schakelen tussen verschillende situaties.
  • Je bent een stevige persoonlijkheid die zich niet uit het veld laat slaan bij tegenslagen en/of spannende situaties in het werk.

De planning

Start publicatie 24-11-2022
Einddatum vragen 27-11-2022
Beantwoording vragen 28-11-2022
Sluiting publicatie 30-11-2022 23:59
Beoordeling offertes (vanaf) 01-12-2022
Verwachte terugkoppelingsdatum 07-12-2022