Terug naar opdrachten

Jurist voor de Wet natuurbescherming

Provincie Fryslân

Standplaats: Leeuwarden

Aanvang uitvoering opdracht: 10-05-2021

Einddatum opdracht: 10-11-0021

Uren per week: 32-36

Opdracht omschrijving

Het team Groene regelgeving binnen Provincie Fryslan is op zoek naar een jurist Wet natuurbescherming.  Als jurist geef je samen met onder meer je collega-juristen invulling aan de juridische functie binnen het team Groene Regelgeving op het gebied van soortenbescherming/ het vellen van houtopstanden en de herplantplicht/ effecten op Natura 2000-gebieden en wadloopverordening. Dit houdt in dat je de eisen gesteld in de wet- en regelgeving naar aspecten van vergunning c.q. ontheffingverlening/ vvgb’s en voorwaarden vertaalt. Je ontwikkelt beleidsregels en signaleert relevante ontwikkelingen teneinde het proces van formele toestemming verlening te actualiseren en optimaliseren. Je toetst besluiten, verwerkt handhavingsverzoeken en bent inhoudelijk juridisch sparring-partner van de vergunningverleners

Daarnaast spelen ook de politiek-bestuurlijke aspecten een grote rol in deze functie  en ben je breed inzetbaar voor algemene juridische onderwerpen, zoals juridisch advies over GS stukken, WOB verzoeken, aanpassen verordening, etc.

Je adviseert het management en de betrokken gedeputeerde over belangrijke en complexe onderwerpen/kwesties en vertegenwoordigt GS bij de provinciale bezwarencommissie, de rechtbank en de Raad van State.

De Wet natuurbescherming is een samenvoeging van 3 afzonderlijke wetten. Dat betekent dat het taakveld breed is. Wij zoeken daarom iemand die in ieder geval kennis en/of ervaring hebben met één van de onderstaande onderdelen: - Soortenbeleid, o.a. wildbeheer en schadebestrijding - Het vellen van houtopstanden en herplantplicht - Gebiedsbescherming en daarnaast in staat is om kennis over te dragen binnen het team. 

De planning

Start publicatie 29-04-2021
Einddatum vragen 05-05-2021
Beantwoording vragen 06-05-2021
Sluiting publicatie 13-05-2021 23:59
Beoordeling offertes (vanaf) 14-05-2021
Verwachte terugkoppelingsdatum 17-05-2021