Terug naar opdrachten

Locatiemanagers opvang Oekraïense vluchtelingen

gemeente Súdwest-Fryslân

Standplaats: Gemeente Súdwest-Fryslân

Aanvang uitvoering opdracht: 01-01-2023

Einddatum opdracht: 31-12-2023

Uren per week: 28 tot 36

Opdracht omschrijving

Wij zijn op zoek naar ervaren locatiemanagers voor een aantal opvanglocaties Oekraïense vluchtelingen binnen onze gemeente. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing op de locatie. Dit houdt in dat de zorg rondom de bewoners goed geregeld is, je bent de eerste aanspreekpersoon. Je bent tevens verantwoordelijk voor de aansturing en coaching van de medewerkers en de beveiliging op de locatie.

Je bent degene die schakelt met verhuurder, leveranciers, externe zorgverleners, onderwijs en de omgeving van de locatie. Hierin heeft de samenwerkingsrelatie een grote rol en je bent als locatiemanager de spil tussen in- en extern. Hierin draai je ook beschikbaarheidsdiensten en ben je verantwoordelijk voor de achterwacht.

De verantwoordelijkheden van de locatiemanager zijn: 

  • Aansturing van alle activiteiten, die plaats vinden op de locatie.
  • Aansturing en coaching van het team.
  • Je bent het eerste aanspreekpunt voor bewoners, interne medewerkers en ziet jezelf als gastvrouw/heer van de locatie.
  • Je bent de eerste contactpersoon voor onze externe contacten.
  • Jij draagt zorg voor het maken van afspraken met de leveranciers en het naleven daarvan.
  • Je bent medeverantwoordelijk voor contractbeheer met interne collega’s.
  • Verantwoordelijk voor budgetbeheer op de locatie en je legt hierover verantwoording af aan de projectmanager.
  • Medeverantwoordelijk voor het maken van beleid en kwaliteitsplannen samen met collega’s beleid.
  • Verantwoordelijk voor het uitvoering geven aan de landelijke ontwikkelingen op de locatie.  

De planning

Start publicatie 24-11-2022
Einddatum vragen 29-11-2022
Beantwoording vragen 30-11-2022
Sluiting publicatie 02-12-2022 23:59
Beoordeling offertes (vanaf) 05-12-2022
Verwachte terugkoppelingsdatum 05-12-2022