Terug naar opdrachten

Medewerker stedenbouw

gemeente Heerenveen

Standplaats: Heerenveen

Aanvang uitvoering opdracht: 21-09-2020

Einddatum opdracht: 01-07-2021

Uren per week: Gemiddeld 28 uur per week

Opdracht omschrijving

Wij zijn voor de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling op zoek naar een tijdelijke  medewerker stedenbouw met eventuele verlenging in 2021. Wij zijn op zoek naar een collega met vakinhoudelijke kennis en ervaring met stedenbouw.  Een echte teamplayer die samen werkt aan het opstellen, uitwerken en presenteren van plannen voor een goede ruimtelijke inpassing van diverse projecten. Wij verwachten  gedegen vakinhoudelijke kennis, creativiteit, inspiratie, flexibiliteit en inzet voor een leefbaar en mooier Heerenveen.

De medewerker is verantwoordelijk voor:   

  •        Advisering en inspiratie bij kleinschalige initiatieven van derden
  •        Toetsing aan de gegeven ruimtelijke kaders
  •        Ontwerpen kleinschalige stedenbouwkundige plannen en inrichting van de openbare ruimte 
  •        Input vanuit de samenleving op goede wijze te vertalen in de ontwerpen
  •        Ontwerpen en advisering met oog voor context, duurzaamheid en beheersaspecten
  •        Maken van  grafische visualisaties, zowel in cad-programma als in Adobe programma’s
  •        Ondersteuning in de breedte bij werkzaamheden van team stedenbouw

De planning

Start publicatie 06-07-2020
Einddatum vragen 07-08-2020
Beantwoording vragen 10-08-2020
Sluiting publicatie 24-08-2020 12:00
Beoordeling offertes (vanaf) 25-08-2020
Verwachte terugkoppelingsdatum 08-09-2020