Terug naar opdrachten

Meitinker / gebiedsmedewerker

Standplaats: Heerenveen

Aanvang uitvoering opdracht: 02-03-2020

Einddatum opdracht: 31-08-2020

Uren per week: 32

Opdracht omschrijving

Als gebiedsmedewerker Sociaal Domein (bij ons noemen we dit een Meitinker) ben je het eerste aanspreekpunt voor inwoners die onderteuning vragen ten behoeve van wonen, werk, jeugd, welzijn of zorg. Je brengt hun sociale newerk in beeld en stimuleert de inwoners hiervan gebruik te maken.

Je hebt als meitinker mandat voor het inzetten van wmo, bijzondere bijstand en schulphulpverlening.

Je hebt een goed beeld van het preventieve aanbod om vragen voorliggend weg te zetten om daarmee de inwoner weer deel te laten nemen aan de maatschappij. 

Je pakt signalen uit het werkveld op en geeft daarmee input voor de vorming van nieuw beleid.

Als er sprake is van multiproblematiek breng je alle problemen in kaart en zorgt dat de werkzaamhden zorgvuldig worden overgedragen aan de procesregisseurs.

Je bent in staat om te investeren bij een zorgelijke situatie om samen met client en andere betrokkenen terugval te voorkomen.

Je geeft advies aan de gemeente, keten- en netwerkpartners als blijkt dat er hiaten in het preventief aanbod of zorgaanbod is.

Je zet vragen van inwoners uit naar de juiste keten- en netwerkpartners.

De planning

Start publicatie 06-02-2020
Einddatum vragen 13-02-2020
Beantwoording vragen 14-02-2020
Sluiting publicatie 23-02-2020 15:56
Beoordeling offertes (vanaf) 24-02-2020
Verwachte terugkoppelingsdatum 25-02-2020