Terug naar opdrachten

Opgavemanager Sociaal Domein

gemeente Opsterland

Standplaats: Beetsterzwaag

Aanvang uitvoering opdracht: 14-09-2020

Einddatum opdracht: 13-09-2021

Uren per week: 20-24 uren

Opdracht omschrijving

De functie van opgavemanager is nieuw voor de gemeente Opsterland. Er wordt momenteel hard  gewerkt om een meer wendbare organisatie te worden. Het is de bedoeling om een beweeglijk stelsel te ontwikkelen dat gemakkelijk in staat is om in de toekomst snel nieuwe en waar nodig integrale antwoorden te geven op vragen vanuit de samenleving. De opgavemanager richt zich specifiek op organisatie brede maatschappelijke vernieuwingen. Het gaat hierbij om opdrachten die teamoverstijgend zijn, dwars door de organisatie heen lopen en vaak meerdere portefeuillehouders raken. Dit vraagt om een integrale aanpak waarin vanuit de visie en strategische doelen wordt samengewerkt, beweging wordt gecreëerd en patronen worden doorbroken. Hiervoor mobiliseert hij/zij medewerkers uit de diverse disciplines binnen en buiten de gemeentelijke organisatie en formeert hij/zij daadkrachtige teams. De opgavemanager zorgt voor innovatie, focus en slagkracht.

Het Sociaal domein

De gemeente Opsterland kent drie domeinen: Dienstverlening & Concernzaken, Omgevingsdomein en Sociaal domein. Het sociaal domein is ingedeeld in het beleidsteam Samen Leven, het team Werk & Inkomen en twee gebiedsteams. De gemeente staat voor stevige financiële opgaven, met name in het sociaal domein. De gemeente Opsterland werkt samen met de andere Friese gemeenten in Sociaal Domein Fryslân (SDF).

Als opgavemanager sociaal domein weet je wat er leeft en zorg je ervoor dat het werkt. Je ziet huidige en toekomstige ontwikkelingen in en buiten het sociaal domein en vertaalt dit naar opgaven voor de gemeente en bewaakt de realisatie hiervan. Dit doe je samen met interne collega’s van beleid en uitvoering én externe partijen. Grote zaken weet je kernachtig terug te brengen, terwijl je kernachtige zaken ook groots kan aanpakken. Vanwege de omvang en complexiteit komen een aantal projecten specifiek bij de opgavemanager sociaal domein te liggen. Dit betreft onder andere de samenwerking in SDF en de samenwerking met de gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf (OWO) op het gebied van het sociaal domein. Hiervoor vertegenwoordig je Opsterland in diverse overleggen op managementniveau. Je zorgt voor verbinding in de organisatie met beleid en uitvoering op deze onderdelen. Je bent adviseur van de portefeuillehouder en het MT en rapporteert rechtstreeks aan de gemeentesecretaris.

De planning

Start publicatie 27-07-2020
Einddatum vragen 06-08-2020
Beantwoording vragen 11-08-2020
Sluiting publicatie 20-08-2020 23:59
Beoordeling offertes (vanaf) 27-08-2020
Verwachte terugkoppelingsdatum 28-08-2020