Terug naar opdrachten

Procesbegeleider Programma Waddeneilanden

gemeente Terschelling

Standplaats: Harlingen of op locatie

Aanvang uitvoering opdracht: 02-01-2023

Einddatum opdracht: 30-06-2023

Uren per week: gemiddeld 8 uur per week

Opdracht omschrijving

De gemeenten Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog werken samen in het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden (GR). Daarnaast is een convenant gesloten tussen de Waddeneilanden, de Provincies Fryslân en Noord-Holland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De samenwerking vindt zijn grond in de gemeenschappelijke benadering van specifieke vraagstukken die het leven in het Waddengebied met zich meebrengt.
 

De Waddeneilanden hebben de ambitie om levendige gemeenschappen te blijven, waarbij wonen, werken, onderwijs en zorg voor toekomstige generaties geborgd worden. Vanuit deze ambitie ligt er het actuele “Programma Waddeneilanden”. Dit Programma zet de koers van de samenwerking voor de komende jaren. Het programma is opgebouwd rond 5
programmalijnen:


- Goed Wonen & Leven
- Toekomstbestendig Ondernemen & Ontwikkelen
- Optimaal Bereikbaar & Verbonden
- Duurzame Energie
- Circulaire Economie

Gemeente Terschelling zoekt voor het samenwerkingsverband de Waddeneilanden per direct een enthousiaste, resultaatgerichte en pro-actieve Procesbegeleider voor de programmalijn Duurzame Energie.
 

Als procesbegeleider van deze programmalijn ben je de verbinder tussen het programmamanagement en de werkgroepleden. Ook ben je het eerste aanspreekpunt voor de bestuurlijk trekker van de betreffende programmalijn.

Je werkt voor alle vijf de eilanden waarbij het gemeenschappelijk belang van de eilanden voorop staat. Je brengt structuur aan in het proces, inspireert en ontzorgt de werkgroepleden. Je stelt deadlines, bewaakt de voortgang van de inspanningen binnen je programmalijn en bewaart het overzicht. Je betrekt de juiste stakeholders bij het proces en hebt oog voor (financiële) kansen en mogelijkheden.

De planning

Start publicatie 22-11-2022
Einddatum vragen 27-11-2022
Beantwoording vragen 29-11-2022
Sluiting publicatie 01-12-2022 11:00
Beoordeling offertes (vanaf) 02-12-2022
Verwachte terugkoppelingsdatum 06-12-2022