Terug naar opdrachten

Programmamanager Stikstof

Provincie Friesland

Standplaats: Leeuwarden

Aanvang uitvoering opdracht: 01-04-2020

Einddatum opdracht: 01-04-2021

Uren per week: 32-36

Opdracht omschrijving

De Provincie heeft een belangrijke rol bij de aanpak van de stikstofproblematiek. Inhoudelijk gaat het over het uitvoeren van beleid dat tot reductie van stikstofneerslag leidt, en om het verdelen van stikstofruimte via vergunningverlening. Er ligt een belangrijke gebiedsgerichte opgave voor de provincie om oplossingen te zoeken die enerzijds te maken hebben met het stimuleren van maatschappelijke en economische activiteiten en anderzijds met de bescherming van de natuur. Procesmatig gaat het over het ontwikkelen van werkwijzes en oplossingen en het voorbereiden van besluiten samen met het Rijk, andere overheden, en belangenvertegenwoordigers. Als programmamanager krijg je de leiding over dit proces.

De programmamanager Stikstof houdt zich bezig met problematiek omtrent de Stikstof. Van de Programmamanager wordt gevraagd om samen met het programmateam richting te geven aan de nieuwste ontwikkelingen, die van invloed zijn op onze werkzaamheden in brede zin.

De planning

Start publicatie 20-03-2020
Einddatum vragen 27-03-2020
Beantwoording vragen 30-03-2020
Sluiting publicatie 06-04-2020 23:59
Beoordeling offertes (vanaf) 07-04-2020
Verwachte terugkoppelingsdatum 08-04-2020