Terug naar opdrachten

Projectleider bedrijfsvoeringprocessen P&O / HRM

gemeente Heerenveen

Standplaats: Heerenveen

Aanvang uitvoering opdracht: 01-09-2020

Einddatum opdracht: 01-01-2021

Uren per week: 20-24

Opdracht omschrijving

De opdracht richt zich vooral op het optimaliseren van de bedrijfsvoeringsprocessen en daarmee de dienstverlening en bedrijfsvoering van het team P&O in lijn met de organisatiedoelstellingen. Digitalisering en stroomlijnen van de processen. Als resultaat hiervan zullen de bedrijfsprocessen in het team en de afdelingen waarmee intensief wordt samengewerkt beter functioneren en afgestemd zijn. Het doel is dat de processen zodanig worden ingericht dat deze effectief, efficiënt en in de ideale situatie foutloos verlopen. 

Werkprocessen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de verschillende subteams en functies in het team moeten worden beschreven. Daarnaast moet de verdere digitalisering en optimale benutting van het personeelsinformatiesysteem (ADP) in gang worden gezet, geimplementeerd en geborgd moeten worden.  

De projectleider heeft de dagelijkse leiding over het project en het projectteam. De belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:

  • maken van de projectopdracht en projectplanning met relevante afspraken en op te leveren resultaten
  • organiseren (plannen, verdelen en bewaken) van de uitvoering
  • zorgen voor kwalitatief goede en adequate inzet van mensen en middelen
  • bewaken van de voortgang volgens de planning en eventuele projectrisico’s in combinatie met de informatievoorziening aan de opdrachtgever
  • zorgdragen voor interne afstemming met andere afdelingen, zoals Financiën en ICT, die betrokken zijn bij de processen
  • implementatie van de procesverbeteringen en quick wins
  • creëren van draagvlak bij de interne en eventuele externe betrokkenen / belanghebbenden

De projectleider legt verantwoording af aan de opdrachtgever en legt op mijlpaalmomenten de relevante beslispunten voor aan de opdrachtgever. Bij afsluiting van het project worden de gerealiseerde resultaten overgedragen aan de opdrachtgever. 

De planning

Start publicatie 21-07-2020
Einddatum vragen 31-07-2020
Beantwoording vragen 04-08-2020
Sluiting publicatie 11-08-2020 12:00
Beoordeling offertes (vanaf) 14-08-2020
Verwachte terugkoppelingsdatum 17-08-2020