Terug naar opdrachten

Projectleider Participatiebedrijf “De Kruidhof”

gemeenten Achtkarspelen & Tytsjerksteradiel

Standplaats: Buitenpost

Aanvang uitvoering opdracht: 15-03-2021

Einddatum opdracht: 01-09-2021

Uren per week: 24

Opdracht omschrijving

Aanleiding

De Kruidhof is een onderdeel van de gemeente Achtkarspelen en heeft een publieke en museumfunctie. De Kruidhof beschikt over een Geneeskrachtige Kruidentuin en een IJstijden Museum.  Een belangrijk onderdeel van de activiteiten bij De Kruidhof is gericht op re-integratie, participatie en vrijwilligerswerk. De gemeente heeft besloten om te onderzoeken of het haalbaar is om van De Kruidhof het gemeentelijk participatiebedrijf te maken. Dit onderzoek is breder dan De Kruidhof en betreft ook de inzet van het participatiebudget en is gekoppeld aan een financiële taakstelling die per 1 januari 2023 gerealiseerd moet zijn. Voor dit onderzoek zoeken wij een extern projectleider.

Opdracht

De opdracht bestaat uit 2 onderdelen:

1. Stel een businesscase op om te onderzoeken of het haalbaar is om van De Kruidhof het gemeentelijk Participatiebedrijf te maken waarbij de financiële taakstelling wordt gerealiseerd. De aspecten die bij het opstellen van de businesscase aan de orde moeten komen, hebben wij opgenomen in bijlage 1.  Beoordeel hoe de (meeste) aspecten tot zijn recht kunnen komen en geef aan welke varianten daarbij mogelijk zijn. Geef daarbij aan wanneer de businesscase afgerond kan zijn.

2. Maak een uitvoeringsplan wanneer blijkt dat het haalbaar is om van De Kruidhof het gemeentelijk Participatiebedrijf te maken en geef aan wat hiervoor nodig is en wat een reële planning is.

Verantwoordelijkheden:
Voor 1 september 2021 een businesscase en wanneer van toepassing een uitvoeringsplan opstellen.  Wanneer blijkt dat het haalbaar is om van De Kruidhof het gemeentelijk Participatiebedrijf te maken, dan presenteert u de uitkomsten van de businesscase en het uitvoeringsplan aan de raad in de raadvergadering van oktober 2021. 

De planning

Start publicatie 19-02-2021
Einddatum vragen 23-02-2021
Beantwoording vragen 24-02-2021
Sluiting publicatie 05-03-2021 23:59
Beoordeling offertes (vanaf) 08-03-2021
Verwachte terugkoppelingsdatum 12-03-2021