Terug naar opdrachten

Projectmanager MS365

gemeente Súdwest-Fryslân

Standplaats:

Aanvang uitvoering opdracht: 12-12-2022

Einddatum opdracht: 30-06-2023

Uren per week: 32

Opdracht omschrijving

Als projectenmanager MS365 werkplekconcept is je opdracht het uitvoeren van integraal projectmanagement op meerdere samenhangende deelprojecten m.b.t. de verdere invoering van het MS365 werkplekconcept. Gezien het belang en de complexiteit van deze invoering, onderscheiden we naast projectmanagement taken ook taken op het vlak van verandermanagement en portfoliomanagement.

  • het vaststellen van de overkoepelende doelstelling voor de verschillende projecten die samenkomen in het overkoepelende project.
  • het maken van een planning voor de uitvoer van de verschillende projecten
  • het vaststellen en monitoren van de budgetten
  • het samenstellen van de teams
  • alle medewerkers, zoals de projectleiders en coördinatoren, op de hoogte stellen van de doelstellingen
  • het aansturen en ondersteunen van de projectleiders
  • contact onderhouden met de opdrachtgever, gedelegeerd opdrachtgeven en business-sponsor en hen op de hoogte houden van de voortgang
  • het afronden van de projecten en de uitkomst of resultaten overdragen aan de opdrachtgever
  • het vanuit verandermanagement perspectief signaleren en waar nodig organiseren en bewerkstelligen van benodigde veranderingen binnen betrokken afdelingen met betrekking tot o.a. verantwoordelijkheid, eigenaarschap en cultuur.
  • het vanuit portfoliomanagement perspectief signaleren en waar nodig organiseren en bewerkstelligen van benodigde veranderingen m.b.t. de processen voor portfoliomanagement en projectmanagement (delivery management).

De planning

Start publicatie 24-11-2022
Einddatum vragen 28-11-2022
Beantwoording vragen 30-11-2022
Sluiting publicatie 02-12-2022 23:59
Beoordeling offertes (vanaf) 05-12-2022
Verwachte terugkoppelingsdatum 05-12-2022