Terug naar opdrachten

Technisch Adviseur GWW

Standplaats: Projectbureau Joure en mogelijk gemeente De Fryske Marren

Aanvang uitvoering opdracht: 16-12-2019

Einddatum opdracht: 16-03-2020

Uren per week: 16 - 20 uur

Opdracht omschrijving

Een belangrijk infrastructuurwerk is de afronding van Knooppunt Joure. Hier werkt de provincie in alliantievorm samen met RWS en de gemeente.

Vanuit de alliantie, met de provincie als penvoerder, is behoefte aan een deskundig technisch ingenieur om met name te adviseren bij de technische afronding en acceptatie van het werk.

De technisch adviseur richt zich op de technische verificatie en validatie van het GWW deel van het werk en de acceptatie van de onderliggende wegennet.

De technisch adviseur is in staat om helder te analyseren, maar ook om praktische oplossingen aan te dragen. Omdat het project in de afrondende fase zit is een snelle inwerktijd noodzakelijk.

Takenpakket op het moment van de uitvraag

Vooralsnog gaat het om de taken

  • Begeleiden van het resterende werk en herstelwerk buiten

  • Uitvoeren van de inhoudelijke verificatie en validatie met name gericht op GWW en onderliggende wegen

  • Beoordelen hersteld werk buiten

  • Opstellen van eenduidige rapportages en adviezen.

De planning

Start publicatie 01-12-2019
Einddatum vragen 04-12-2019
Beantwoording vragen 05-12-2019
Sluiting publicatie 08-12-2019 23:59
Beoordeling offertes (vanaf) 09-12-2019
Verwachte terugkoppelingsdatum 10-12-2019