Opleidingen overzicht

VTH: Basiscursus AWB

Datum : 22/09/2020, 09:00 - 17:00
Locatie : Nader te bepalen
Adres : ,
Prijs : €195.00 - €235.00
*de kosten zijn exclusief btw en verblijfkosten

De kosten zijn exclusief btw en inclusief verblijfskosten. De training wordt na 1 juni ingepland.

Doelgroep

Deze cursus is geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen die kennis willen opdoen over de AWB (Algemene wet bestuursrecht) en de vertaling daarvan naar vergunningverlening en/of toezicht.

Wabo kwaliteitscriteria 2.1, deel B Diverse taakvelden binnen de Generieke deskundigheidsgebieden (Case-managen, vergunningverlening omgevingsvergunningen, toezicht, juridische ondersteuning)

Inhoud

De basiscursus biedt een brede introductie in de Awb

  • Twintig jaar Awb, de ontwikkelingen van 1994 tot en met 2014
  • De algemene beginselen van behoorlijk bestuur in relatie tot constante jurisprudentie
  • Nut en noodzaak van een zorgvuldige besluitvorming
  • Het begrip “belanghebbende” en de onderdelenfuik
  • De aanvraag, het besluit, de beschikking en de procedurele aspecten
  • De rechtsbescherming: van bezwaar tot en met hoger beroep
  • Finale geschilbeslechting en de nieuwe rol van de rechterlijke macht
  • Daarin ook aandacht voor regiezittingen, mediation en de bestuurlijke lus
  • Beleid, beleidsruimte en gedragslijnen
  • Casuïstiek

De cursus wordt verzorgd door HMA Milieuadvisering, de docent is Jan Boer.

Reserveringen

Soort ticket Prijs Plaatsen
Niet leden €235.00
Leden €195.00