Opleidingen overzicht

Basiscursus Omgevingswet Bouw en Sloop (VOL)

Datum : 17/03/2023, 09:00 - 16:00
Locatie : Gemeente Noard-East Fryslân
Adres : Suupmarkt 2, Dokkum

Tijdens deze cursus leer je hoe het stelsel van de Omgevingswet werkt voor de taakvelden Bouw en Sloop. De nadruk ligt op bouwactiviteiten (nieuwbouw, verbouw) en als er sprake is van privaat bouwtoezicht. Deze onderwerpen worden aan de hand van praktische casussen (bij voorkeur uit het gebied van de deelnemer) uitgelegd.

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor vergunningverleners en toezichthouders Bouw. Er is geen werkervaring vereist om aan deze cursus deel te nemen.

Programma

In deze cursus komen (als voorstel) de volgende onderwerpen aan de orde:
 • Overzicht van Wabo naar Omgevingswet, een nieuw stelsel en de plaats van het cursusonderwerp daarin:
  – Casus bouwinitiatief;
  – Behandeling van de vier besluiten op hoofdlijn m.n. voor het onderwerp Bouw;
  – Vindplaatsen regels voor vergunningen Bouw en toezicht & handhaving Bouw.
 • Behandeling Besluit bouwwerken leefomgeving, opzet en indeling, verschillen met het Bouwbesluit, vergunningvrij, meldplicht (wkb) en vergunningplicht
  – Casus dakkappellen.
  – Casus nieuwbouw woningen.
  – Casus nieuwbouw bedrijf (veehouderij/bedrijfsunits).
 • Behandeling van de Bruidsschat en het Omgevingsplan, relevantie voor Bouw, vergunningvrij en vergunningplicht
  – Algemene regels bouwen in het Omgeving en toets welstand, ruimtelijke inpassing.
  – Casus dakkapellen (vervolg).
 • Behandeling van de meldplicht in het Bbl (Wkb domein) inclusief de rol die de gemeente houdt.
  – Casus bedrijf en bouw.
  – Casus tiny houses.
 • Eisen vergunningaanvragen en beoordelingsregels aanvragen en daarnaast indieningsvereisten meldingen (Wkb, sloop, asbest, mobiele puinbrekers).
 • Toezicht en handhaving, inclusief het overgangsrecht Leerresultaat

Wanneer?

Vrijdag 17 maart 2023 van 9.00 tot 16.00 uur.

Waar?

Bestuurlijk Centrum gemeente Noardeast-Fryslan, Suupmarkt 2, 9101 LM Dokkum (Piet van der Galiënseal).

Wat kost het?

Deze cursusdag kost € 152,50 (inclusief btw, koffie/thee/lunch).

Toetsing en afsluiting

Na het afronden van deze cursus kun je de praktijk op hoofdlijn toepassen en de rol als gesprekspartner in deze materie vervullen. Je krijgt een bewijs van deelname. Er is geen toets verbonden aan deze basiscursus.

Reserveringen

Deze opleiding is volgeboekt.