GESLOTEN IN WEKEN 31 EN 32

Werken in Friesland is gesloten vanaf vrijdagmiddag 28 juli (vanaf 12.00 uur) tot en met 13 augustus. Tijdens deze periode zijn wij telefonisch niet bereikbaar en worden mails niet in behandeling genomen. Heb je (technische) vragen over ons vacature- of DAS-systeem? Dan kun je contact opnemen met Poolz via helpdesk@poolz.nl of 035 – 751 05 92.

Andere vragen of toelating tot de categorieën in ons Dynamisch Aankoop Systeem, worden op 14 augustus weer in behandeling genomen.

?>

Opleidingen overzicht

Cursus | Integraal werken onder de Omgevingswet

Datum : 10/11/2023, 09:30 - 16:30
Locatie : Leerhuis
Adres : Nauwe Noorderhorne 12, Sneek

Jij of jullie zijn ongetwijfeld (al een tijdje) bezig met de Omgevingswet. Professionals bij elkaar, elkaar proberen te begrijpen, samenhang zoeken en werkprocessen afstemmen. Zoveel mogelijk integraal. Integraal werken gaat over meer dan alleen de inhoudelijke samenhang of over het afstemmen van  normen en gewoontes. Naast de beleidscomponent gaat het om een leiderschapscomponent, een menscomponent en een uitvoeringscomponent. Deze andere kijk op samenwerken, speciaal ontwikkeld voor de Omgevingswet, brengt al deze bouwstenen samen.

Wat brengt deze training?

De training gaat in op vragen als: hoe doe je dit met elkaar, welke mindset (a.d.h.v. de Mindset-scan) en gedragsstijlen zijn nodig, hoe behoud je het goede, hoe ga je om met (dreigende) teleurstellingen en confrontaties, hoe stuur je een weerbarstig ontwikkelingsproces aan, hoe houd je grip en hoe verlies je de integraliteit en elkaar – ook later in het proces – niet uit het oog.

De training gaat dus niet inhoudelijk in op de Omgevingswet maar op het slim organiseren van de samenwerking en het omgaan met de dynamiek die de wet met zich meebrengt. Het biedt dus eerder een organisatiekundige invalshoek met aandacht voor mindset, houding en gedrag.

Wat leer je?

Alle deelnemers hebben een rol in het kader van de Omgevingswet en brengen een leerdoel in die zij vooraf hebben geformuleerd. We kijken naar overeenkomsten en verschillen tussen de leerdoelen. De training gaat verder met praktische theorie. Wat is de reikwijdte van integraal, wat zijn de bouwstenen die horen bij de vier componenten en hoe hangen die met elkaar samen. Vervolgens gaan we in op het ontwikkelingsproces naar integrale samenwerking.

We maken een brug naar de praktijk en naar wat de Omgevingswet vraagt.

  • Zo gaan we in op de vertaalslag van dit proces naar de werksituatie van de deelnemers. Waar staan jullie nu? Zijn jullie al aan het voorsorteren op de wet of is het nog zoeken naar overeenkomsten en draagvlak?
  • De volgende stap in de training gaat over het concretiseren van de samenwerking rond onder meer ambities en doelen, werkprocessen, sturing, eigenaarschap, omgaan met onzekerheid, teleurstellingen en confrontaties en hoe zorgen voor een effectieve uitvoering en bedrijfsvoering. Vervolgens kijken we naar de collectieve mindset (denkstijl) die nodig is en welke competenties en gedragsstijlen hierbij horen.
  • Het sluitstuk is een individuele vertaalslag. Hoe ga jij als professional bijdragen aan integrale samenwerking en welke talenten en kwaliteiten – kijkend ook naar je leerdoel – ga je nog meer inzetten en wat ga je niet meer of anders doen.

De training geeft ruimte aan dialoog en het uitwisselen van zienswijzen. Het is leren van elkaar en dit vraagt van deelnemers een kritische constructieve houding én de motivatie om te leren.

Voor wie?

De training is geschikt voor gemengde groepen professionals: ruimtelijke ordening, milieu, beleid, VTH, stedelijk beheer, sociaal domein, managers, (programma- en project-)teams en/of samenwerkende teams.

Wanneer?

Vrijdag 10 november van 9.30 tot 16.30 uur.

Waar?

Leerhuis (gemeente Súdwest-Fryslân), Nauwe Noorderhorne 12, Sneek.

Kosten

(inclusief btw, koffie/thee en lunch).

Aanmelden

Aanmelden kan tot 27 oktober (of totdat het maximale aantal deelnemers is bereikt) via onderstaand formulier. Na deze datum kan jouw inschrijving niet meer kosteloos worden geannuleerd (zie de voorwaarden).

Reserveringen

Tickets

Soort ticket Prijs Plaatsen
Medewerkers van aangesloten organisaties €493.00
Deelnemers overig €542.30

Registratiegegevens

Booking Summary

Please select at least one space to proceed with your booking.