Opleidingen overzicht

Inleiding arbeidsrecht

Datum : 14/05/2019, 09:30 - 16:30
Locatie : Nader te bepalen
Adres : ,
Prijs : €550.00
*de kosten zijn exclusief btw en verblijfkosten

Deze cursus wordt in company georganiseerd bij Gemeente Súdwest Fryslân en is opengesteld voor deelnemers vanuit andere overheden.

Duur en data

1 dag op 14 mei 2019. Locatie is nog niet bekend, waarschijnlijk in de buurt van Sneek.

Inhoud

De Eerste Kamer heeft op 8 november 2016 het wetsvoorstel ‘Normalisering rechtspositie ambtenaren’ aangenomen. De normalisering heeft ingrijpende gevolgen voor ambtenarenwerkgevers. U kunt zich niet vroeg genoeg voorbereiden op alle veranderingen. Schrijf u daarom in voor onze cursus Inleiding arbeidsrecht voor overheidswerkgevers. Tijdens deze cursus laten we zien wat er verandert en wat de Normalisering voor uw organisatie betekent.

Onderwerpen

Tijdens deze cursus besteden we onder andere aandacht aan de volgende vragen en onderwerpen:

  • De arbeidsovereenkomst. Wat is een arbeidsovereenkomst, wanneer is sprake van een arbeidsovereenkomst en hoe wordt dat beoordeeld?
  • De ‘levensloop’ van een arbeidsovereenkomst: van sollicitatie, via het aangaan en het verloop van de arbeidsovereenkomst, naar ontslag. Zo besteden we aandacht aan het feit dat straks geen bezwaar en beroep mogelijk is tegen de afwijzing van een sollicitant. Maar wat kan een sollicitant dan wel? Welke zaken moet u perse schriftelijk in de arbeidsovereenkomst vastleggen? En wat zijn de valkuilen bij dossiervorming?
  • De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. We zetten de tijdelijke arbeidsovereenkomst af tegen de tijdelijke ambtelijke aanstelling. Uiteraard behandelen we de inhoudelijke aspecten van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.
  • De proeftijd. Wat is het verschil met de ambtelijke aanstelling bij wijze van proef? Wat houdt de proeftijdbepaling in het arbeidsrecht in? Wat kunt u afspreken over de proeftijd?
  • De beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Hoe kunt u een arbeidsovereenkomst beëindigen? Bij dit onderdeel komt het ontslagstelsel aan de orde, worden de verschillende “ontslagroutes” besproken en krijgt u informatie over de ontslagvergoedingen;
  • Tot slot komen enkele specifieke onderwerpen als de aanzegplicht, overgang van onderneming en de minnelijke regeling aan de orde. Hoe zijn deze onderwerpen in het arbeidsrecht geregeld?

Voor wie

De cursus is bestemd voor medewerkers P&O en salarisadministratie die werkzaam zijn binnen de overheid op het terrein van het ambtenarenrecht en zich willen verdiepen in het arbeidsrecht.

De cursus wordt verzorgd door advocaten van Capra.

Reserveringen

€550.00