Opleidingen overzicht

Jeugdzorg online

Datum : 02/11/2022, 00:00
Locatie : Online - doorlopende inschrijving
Adres : .., ..

Opgeven voor deze online training kan doorlopend. Binnen 2 weken na opgave ontvang je een inlogcode en kun je een jaar lang gebruik maken van deze e-learning.

Online pakket Jeugdzorg 

Aanbesteding in de Jeugdzorg (webinar)
Aanbevelingen
Aanpak Complexe Scheidingen (webinar)
Aanpak online agressie (webinar)
Actualiteit
Adolescentenstrafrecht (webinar)
APK test je kennis over het juridisch kader jeugdbescherming
APK: test je kennis over het jeugdstrafrecht
Basis – Richtlijnen Multiprobleemgezinnen
Begeleiden van jongeren met een licht verstandelijke beperking bij een Halt-straf
Beroepscode en Tuchtrecht
Beroepscode en Tuchtrecht (webinar)
Beschermingsmogelijkheden voor 18 plussers (webinar)
Bespreken vastleggen van informatie
Bronvermelding
Conflictscheiding: de jeugdzorgwerker in spagaat (webinar)
De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen (webinar)
De aanvaardbare termijn bij de gezagsbeëindigende maatregel (webinar)
De beroepsvereniging BPSW (webinar)
De invloed van armoede op je capaciteit als opvoeder (webinar)
De Jeugdwet in de praktijk: ervaringen en nieuwe ontwikkelingen (webinar)
De Nieuwe Route – Kanteling sociaal domein (webinar)
De positie van slachtoffers in het strafproces (webinar)
De rol van de gemeente bij specialistische jeugdhulp (webinar)
De rol van de GI vanaf januari 2018 (webinar)
De rol van de hoofdaannemer vanaf januari 2018 (webinar)
De rol van de jeugdzorgwerker vanaf januari 2018 (webinar)
De Strafzitting
De Week van de Kinderen veilig (webinar)
De werkrelatie tussen cliënt en hulpverlener als voorspellende factor (webinar)
Digitale veiligheid voor jeugdzorg
Digitale Veiligheid: versie Jeugdzorg
Do’s en don’ts ter terechtzitting
Effectieve bijeenkomsten (webinar)
Elevator pitch
Family Finding (webinar)
Feitelijk rapporteren
Foetaal Alcohol Syndroom (FAS)
Ga je wel veilig op huisbezoek? (webinar)
Gebruik duidelijke taal
H1 ontwikkeling pleegkind
H1 ontwikkeling pleegkind praktijk
H2 hulpmiddelen
H2 perspectief pleegkind
H2 perspectief pleegkind praktijk
H3 stabiliteit plaatsing
H3 stabiliteit plaatsing praktijk
H4 kindermishandeling
H4 kindermishandeling praktijk
H5 participatie
H5 participatie praktijk
Harde en zachte gegevens
Hechting: De relatie tussen een kind en zijn opvoeder(s) (webinar)
Help, een tuchtklacht! Wat nu? (webinar)
Hoe ga je om met privacy? (webinar)
Hoe stel je een goede omgangsregeling op? (webinar)
Hoogsensitiviteit in de praktijk (webinar)
Hou me vast & laat me los
HouVast – een nieuwe interventie voor gezinnen van ouders met een LVB (webinar)
Huiselijk geweld vanuit systemisch perspectief (webinar)
Informatie van derden
Informatie van derden: specifieke gevallen
Inleiding
Inleiding
Inleiding Blijf bij de feiten
Insluiting, uitsluiting & diversiteit binnen beschermjassen (webinar)
Interventies voor jongeren met een LVB (webinar)
Jongeren met een LVB en sociale media (webinar)
Jongeren met een LVB in de gedwongen hulpverlening
Jongeren met een LVB in residentiële zorg (webinar)
Jongeren met een LVB, psychiatrische problematiek & criminaliteit (webinar)
Juridisch Kader Jeugdbescherming
Juridisch Kader Jeugdreclassering
Kern
Kind in de jeugdzorg? Seksuele ontwikkeling in zicht!
Kinderen met een complex trauma begeleiden (webinar)
Kinderen/jongeren met een auditieve beperking (webinar)
Kindermishandeling: risico’s signaleren tijdens de zwangerschap (webinar)
Klachtrecht en tuchtrecht (webinar)
Leeftijden
Lokale lobby (webinar)
Loverboyproblematiek (webinar)
LVB en grensoverschrijdend gedrag via sociale media (webinar)
LVB en jeugdcriminaliteit (webinar)
Mediation in de Jeugdzorg (webinar)
Mediationvaardigheden voor de jeugdzorgwerker (webinar)
Niet Aangeboren Hersenletsel
Niet aangeboren hersenletsel (NAH) herkennen en erkennen (webinar)
OM zitting
Omgangsregeling vaststellen, wijzigen of stopzetten (webinar)
Optreden ter terechtzitting (webinar)
Optreden ter terechtzitting voor de Jeugdbescherming (webinar)
Participatie van het kind: een grondrecht! (webinar)
Pleegzorg 18+ (webinar)
Praten met ouders over kindermishandeling (webinar)
Praten met pubers over kindermishandeling (webinar)
Privacy
Problematisch internetgedrag van jongeren met een LVB (webinar)
Raadkamer
Reactie cliënt
Rechten van het Kind (webinar)
Samenwerking tussen familieleden en hulpverleners in de psychiatrie (webinar)
Schoolverzuim (webinar)
Schorsing van de voorlopige hechtenis
Sexting en Grooming (webinar)
Signs of Safety (webinar)
Sociale informatieverwerking van jongeren met LVB (webinar)
Specifiek – Richtlijnen Multiprobleemgezinnen
Stap 1: doel en context
Stap 2: Selecteren van informatie
Stap 3: Volgorde van informatie
Stap 4: Overtuigend presenteren
Stress en veerkracht (webinar)
Taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen tot 4 jaar (webinar)
Transitie Jeugdzorg: aandacht voor kwetsbare groepen (webinar)
Traumasensitief werken
Traumasensitief werken (webinar)
Verifiëren en accorderen van informatie
Voorgeleiding
Waarom deze serie
Waarover gaat het?
Wat als een kind jou vertelt over mishandeling en misbruik? (webinar)
Wat doe je met informatie van derden?
Weet jij alles over gesloten jeugdhulp? (webinar)
Werken met beelden in de jeugdzorg (webinar)
Werken met LIJ
Werken vanuit sociale netwerk strategieën (webinar)

Reserveringen

Tickets

Soort ticket Prijs Plaatsen
Niet leden €150.00
Leden €120.00

Registratiegegevens