Opleidingen overzicht

Depothouder Klein Chemisch Afval (KCA)

Datum : 22/05/2019 - 19/06/2019, 08:30 - 16:00
Locatie : Nader te bepalen
Adres : ,
Prijs : €740.00
*de kosten zijn exclusief btw en verblijfkosten

De prijs is inclusief verblijfskosten. Opgeven kan tot 28 april.

Cursusduur

3 dagen, met aansluitend op dag 3 het examen.

Data: 22 mei, 5 juni en 19 juni 2019.

Doelstelling

Na deze cursus is de medewerker in staat om, volgens de richtlijnen die het ministerie van VROM en de arbeidsinspectie geven, het Klein Chemisch Afval op KCA-depots in te zamelen, te sorteren en vervoersklaar te maken.

Doelgroep

Alle medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het veilig en verantwoord inzamelen van gevaarlijke afvalstoffen op het brengstation/milieupark.

Vooropleiding

 • VMBO of VMBO werk-/denkniveau
 • Medewerker Klein Chemisch Afval (MKCA)

Nut en noodzaak van de cursus

Medewerkers op een verstandige en veilige manier om te leren gaan met de gevaren van klein chemisch afval. Specifiek in het klein chemisch afval op KCA-depots in te zamelen, te sorteren en vervoersklaar te maken.

 • Het herkennen en herleiden van gevaarlijke stoffen
 • Vakkennis en vakmanschap vergroten
 • Bewustwording over de risico’s van gevaarlijke stoffen
 • Kennis en informatie over risicovrije inzameling
 • De noodzaak van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)

Cursusinhoud

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De Arbowet, de Wet milieubeheer, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, de Wet milieugevaarlijke stoffen
 • Basiskennis chemie
 • Herkennen van stoffen
 • Het inzamelsysteem
 • PGS richtlijnen en andere opslageisen
 • Sorteren en verwerken van Klein Chemisch Afval
 • De verantwoordelijkheden van de depothouder
 • Inrichting van het KCA depot
 • Voorlichting over KCA
 • Arbeidsomstandigheden en veiligheid
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Examen:
Schriftelijk examen van een halve dag. Als de deelnemer het examen met een voldoende resultaat heeft afgelegd, dan ontvangt hij het diploma ‘Depothouder Klein Chemisch Afval’.

Aantal deelnemers

Minimaal 10 maximaal 15 personen in een groep.

De cursus wordt gegeven door een docent van de Spa Groep.

Reserveringen

€740.00