Opleidingen overzicht

Leergang Arbeidsrecht

Datum : 05/03/2019 - 21/03/2019, 09:00 - 16:30
Locatie : Nader te bepalen
Adres : ,
Prijs : €1.495.00
*de kosten zijn exclusief btw en verblijfkosten

De leergang arbeidsrecht bestaat uit zes dagdelen (drie dagen). Zes ervaren advocaten van Capra verzorgen ieder één dagdeel.

Data

Dinsdag 5, donderdag 14 en donderdag 21 maart 2019. Op een locatie in Friesland.

Inhoud

Tijdens deze leergang wordt in zes dagdelen een gedegen en actueel overzicht gegeven van het civiele arbeidsrecht. De cursus geeft op praktische wijze een selectie van de meest voorkomende vraagstukken. De leergang bestaat uit de volgende onderdelen:

Dagdeel 1: Inleiding: de definitie van de arbeidsovereenkomst

 • De arbeidsovereenkomst en het ontstaan ervan
 • De verschillen met de ambtelijke aanstelling en overeenkomst van opdracht
 • Wat moet er in de arbeidsovereenkomst worden vastgelegd?
 • De proeftijd
 • Bijzondere bedingen (concurrentiebeding, relatiebeding, eenzijdig wijzigingsbeding, studiekostenbeding)

Dagdeel 2: Inhoud en invulling van de arbeidsovereenkomst, deel 1

 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • De regels rondom (vakantie)verlof
 • Tuchtrecht/disciplinaire maatregelen

Dagdeel 3: Inhoud en invulling van de arbeidsovereenkomst, deel 2

 • Eenzijdige wijziging
 • Cao-recht

Dagdeel 4: Ontslagrecht, deel 1

 • Het ontslagrecht en de ontslagroutes
 • De ontslaggronden
 • De opzegverboden
 • De ontslagvergoedingen

Dagdeel 5: Ontslagrecht, deel 2

 • Ontslag op staande voet
 • Collectief ontslagrecht bij een reorganisatie
 • De civiele ontslagprocedure (hoe gaat dat eigenlijk, bij de kantonrechter en het UWV?)

Dagdeel 6: Sociale zekerheid & schikken in het arbeidsrecht

 • Sociale zekerheid (WW, Zw)
 • Schikken in het arbeidsrecht: waar moet men op letten bij het treffen van een vertrekregeling, bezien vanuit het civielrechtelijke perspectief.
 • Overgang van onderneming

De behandeling van het civiele arbeidsrecht tijdens de cursus staat natuurlijk niet op zichzelf. Er wordt namelijk regelmatig een vergelijking gemaakt tussen de situatie van het (huidige) arbeidsrecht binnen de overheid (het ambtenarenrecht) en datgene wat na 1 januari 2020 gaat gelden.

Deze leergang wordt verzorgd door Capra Advocaten. 

Reserveringen

€1.495.00


Sluit
loading...