Opleidingen overzicht

Leergang Arbeidsrecht

Datum : 20/08/2019 - 02/09/2019, 09:00 - 16:30
Locatie : Nader te bepalen
Adres : ,
Prijs : €1.495.00
*de kosten zijn exclusief btw en verblijfkosten

Deze leergang wordt in company georganiseerd bij Gemeente Súdwest Fryslân en is opengesteld voor deelnemers vanuit andere overheden. De leergang arbeidsrecht bestaat uit zes dagdelen (drie dagen). Zes ervaren advocaten van Capra verzorgen ieder één dagdeel.

Data

20 augustus in de Wymerts 7 in Bolsward

29 augustus  in Súdwest-Fryslân kantoor IJlst, Stadslaan 75

2 september in  de Wymerts 7 in Bolsward

Inhoud

Tijdens deze leergang wordt in zes dagdelen een gedegen en actueel overzicht gegeven van het civiele arbeidsrecht. De cursus geeft op praktische wijze een selectie van de meest voorkomende vraagstukken. De leergang bestaat uit de volgende onderdelen:

Dagdeel 1: Inleiding: de definitie van de arbeidsovereenkomst

 • De arbeidsovereenkomst en het ontstaan ervan
 • De verschillen met de ambtelijke aanstelling en overeenkomst van opdracht
 • Wat moet er in de arbeidsovereenkomst worden vastgelegd?
 • De proeftijd
 • Bijzondere bedingen (concurrentiebeding, relatiebeding, eenzijdig wijzigingsbeding, studiekostenbeding)

Dagdeel 2: Inhoud en invulling van de arbeidsovereenkomst, deel 1

 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • De regels rondom (vakantie)verlof
 • Tuchtrecht/disciplinaire maatregelen

Dagdeel 3: Inhoud en invulling van de arbeidsovereenkomst, deel 2

 • Eenzijdige wijziging
 • Cao-recht

Dagdeel 4: Ontslagrecht, deel 1

 • Het ontslagrecht en de ontslagroutes
 • De ontslaggronden
 • De opzegverboden
 • De ontslagvergoedingen

Dagdeel 5: Ontslagrecht, deel 2

 • Ontslag op staande voet
 • Collectief ontslagrecht bij een reorganisatie
 • De civiele ontslagprocedure (hoe gaat dat eigenlijk, bij de kantonrechter en het UWV?)

Dagdeel 6: Sociale zekerheid & schikken in het arbeidsrecht

 • Sociale zekerheid (WW, Zw)
 • Schikken in het arbeidsrecht: waar moet men op letten bij het treffen van een vertrekregeling, bezien vanuit het civielrechtelijke perspectief.
 • Overgang van onderneming

De behandeling van het civiele arbeidsrecht tijdens de cursus staat natuurlijk niet op zichzelf. Er wordt namelijk regelmatig een vergelijking gemaakt tussen de situatie van het (huidige) arbeidsrecht binnen de overheid (het ambtenarenrecht) en datgene wat na 1 januari 2020 gaat gelden.

Deze leergang wordt verzorgd door Capra Advocaten. 

Reserveringen

€1.495.00