Opleidingen overzicht

Normaliseren kun je leren

Datum : 28/01/2019, 09:00 - 12:30
Locatie : Wetterskip Fryslan
Adres : Fryslânplein 3, Leeuwarden
Prijs : €295.00
*de kosten zijn exclusief btw en verblijfkosten

Voor wie?

Deze cursus van 1 dagdeel is geschikt voor HRM-ers en juristen binnen de overheid en hun leidinggevenden, die zich willen voorbereiden op de invoering van de Wnra in 2020.

Wnra

Naar verwachting zal op 1 januari 2020 de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) in werking treden. Eén van de gevolgen daarvan is dat voor overheidswerknemers het civiele arbeidsrecht gaat gelden. Dit leidt tot grote veranderingen. Om te beginnen zullen de medewerkers niet langer werkzaam zijn op basis van een eenzijdige aanstelling, maar op basis van een (tweezijdige) arbeidsovereenkomst. En er zullen andere regels gaan gelden met betrekking tot, bijvoorbeeld, het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden, vakantie(verlof) en het ontslagrecht. Ook in procedureel opzicht zal er veel gaan veranderen. Zo zullen juridische procedures niet langer via de lijn van de Algemene wet bestuursrecht verlopen en zal er geprocedeerd moeten worden bij de burgerlijke rechter.

Het is natuurlijk van belang om u hier goed op voor te bereiden. Maar op dit moment gaat de meeste aandacht uit naar het proces daar naartoe. Hoe kunt u de Wnra succesvol implementeren? De training  staat in het teken van deze transitie.

Inhoud

Tijdens de bijeenkomst wordt besproken hoe de deelnemers de transitie naar de Wnra zo goed en soepel mogelijk kunnen laten verlopen en wat daarbij beslist niet mag worden vergeten. De volgende zaken zullen (onder andere) aan de orde komen:

  • Korte introductie in het civiele arbeidsrecht;
  • Op het moment dat de Wnra in werking treedt, zal de ambtelijke aanstelling van rechtswege worden omgezet in een arbeidsovereenkomst. Is het verstandig om, voordat de Wnra in werking treedt, schriftelijke arbeidsovereenkomsten te sluiten met de medewerkers? Wat mag in zo’n overeenkomst niet ontbreken?
  • Wat als de medewerker weigert te tekenen?
  • Zijn de interne regelingen “Wnra-proof”?
  • Moeten er nieuwe regelingen worden ingevoerd, bijvoorbeeld op het gebied van integriteit?
  • Zijn de interne processen en procedures “Wnra-proof”?
  • Hoe kunnen de medewerkers worden ‘meegenomen’ in de transitie?

Na afloop van de bijeenkomst hebben de deelnemers een helder overzicht van wat er gaat veranderen en van de stappen die gezet moeten worden om één en ander succesvol te implementeren.

Data

Maandag 28 januari 2018.

Minimaal 9 deelnemers.

Docenten

De cursus wordt verzorgd door Capra Advocaten.

Reserveringen

€295.00


Sluit
loading...