Opleidingen overzicht

Regievoering en Creatief Denken voor Trainees

Datum : 02/06/2021, 09:00 - 12:30
Locatie : Online training
Adres : Thuis, Aan de slag
Prijs : €450.00
*de kosten zijn exclusief btw en verblijfkosten

Deze training is geschikt voor iedereen die regievoering op een inspirerende manier wil aanpakken. Om bijvoorbeeld verschillende partijen bij elkaar te brengen, samenwerking te creëren, de rol als regisseur inhoud te geven en graag ‘out of the box’ nieuwe kansen willen ontdekken en realiseren.

Voor wie?

De training is voor trainees die werkzaam zijn bij één van onze leden.

Wanneer?

De workshop bestaat in deze periode uit vier keer een dagdeel . 02/06, 09/06, 16/06 en 30/06

Waar?

Online.

Wat leer je?

  • Dagdeel 1 Wat is creatief denken? Voorwaarden en belemmeringen. Herkennen vaste patronen. Out of the box denken t.a.v. regievoering aan de hand van meerdere denktechnieken.
  • Dagdeel 2 Mindmapping
    In kaart brengen van eigen casus, krachtenveld, partijen en belangen, context, toepassen denktechnieken. Het creëren van coöperatie en synergie. Creatief omgaan met weerstand/verschil van inzicht. Talenten en competenties benutten.
  • Dagdeel 3 :Co-creatie
    Creëren van een gezamenlijke visie in een project en gemeenschappelijke oplossingen. Succesvolle voorbeelden uit de praktijk. Burgers betrekken. Effectieve bijeenkomsten intern en extern, begeleiden van de dynamiek, overtuigen, luisteren, waardering en commitment, creatieve overlegvormen
  • Dagdeel 4 Regievoering
    Leren van de praktijk. Werken met de regiedriehoek (schakelen in posities, Koningsoefening, initiatief nemen), Van standpunt naar belangen; begrijpen actoren en sturen, durf en moed, assertief gedrag, afspraken maken en nakomen, actoren aanspreken, plannen maken. We oefenen met eigen casus en vragen.

Als follow-up is het mogelijk de online e-learning module te volgen.

Kosten

€ 450,00 (exclusief btw.)

Reserveringen

€450.00