Opleidingen overzicht

Trainee training: Goed opdrachtgeverschap

Datum : 04/11/2020, 09:00 - 16:00
Locatie : Nader te bepalen
Adres : ,
Prijs : €250.00
*de kosten zijn exclusief btw en verblijfkosten

Goed Opdrachtgeverschap

Het geven van een opdracht is niet moeilijk. Wat de uitdaging is, is het begrijpen van de opdracht als opdrachtnemer. Welke kaders zijn er, hoe groot is het speelveld, wie heeft welke verantwoordelijkheden, wat is mijn rol in het geheel, welke voorwaarden zijn er, etc.? In dit geheel is het van belang de vijf criteria (Wat, Hoe, Waarmee, Waarbinnen en Wie) scherp en helder te houden / krijgen.

Uiteraard is het nodig om de kaders helder te hebben, randvoorwaarden te scheppen, maar ook te voorzien in de facilitaire ondersteuning nodig om het gewenste resultaat te halen.

• Welke rol speelt u als opdrachtnemer?
• Wat voor soorten opdrachten zijn er en wat betekent dat voor uw rol?
• Hoe communiceert u met wie?
• Wanneer komt uw boodschap zo over als begrijpt en hoe het is bedoeld?
• Wat, Wie, Hoe, Waarbinnen en Waarmee?
• Hoe helder is het doel geformuleerd? En hoe vraagt u door?
• Wat is mijn invloed op het resultaat? (project, proces, doel, resultaat)
• Creëer een heldere opdracht voor uzelf

Bovenstaande vragen zijn slechts een greep uit de vragen waarop tijdens de training antwoorden worden geformuleerd en inzichten worden gegeven. Het programma bestaat uit 1 dag. Een terugkomdag is aan te raden. Deze zal dan na een aantal maanden kunnen worden gepland.

Programma:

Intake

Om de training exact aan te laten sluiten op niveau en behoefte, wordt voorafgaand met iedere deelnemer een intake gedaan per mail. Daaruit volgt de ontwikkeling van de daadwerkelijk benodigde modules.

Dag programma
• Begrijpen en begrepen worden
• Stijlen van communicatie
• Luisteren, samenvatten en doorvragen
• Doelen en randvoorwaarden scheppen als opdrachtnemer
• Uw rol als opdrachtnemer
• Uw cases
• Verantwoordelijkheid hebben of krijgen

Intake per mail: Om de training aan te laten sluiten op niveau en behoefte, wordt voorafgaand een intake gedaan per mail. Daaruit volgt de ontwikkeling van de daadwerkelijk benodigde modules.

Reserveringen

€250.00