Opleidingen overzicht

Trainee training: Intervisie voor 2e jaars trainees

Datum : 01/09/2020, 00:00
Locatie : Nader te bepalen
Adres : ,
Prijs : €360.00
*de kosten zijn exclusief btw en verblijfkosten

De prijzen zijn exclusief BTW en inclusief verblijfskosten.

Intervisie

Intervisie is in een groep met vergelijkbare beroepsbeoefenaren naar je functioneren als professional kijken. Samen leren met collega’s en scherp blijven in het werk wat je doet. De inhoud is het (blijven) ontwikkelen van je beroepshouding aan de hand van actuele werksituaties met de focus op jou als professional.

Intervisie kan de plek en de gelegenheid zijn om gebeurtenissen waar  jonge professionals tegen aan lopen, in de besloten veiligheid, onderling te kunnen bespreken en onderzoeken. Het gaat hierbij vaak om onderwerpen die de ontwikkeling van de professionele identiteit raken in alle facetten die daarbij aan de orde kunnen komen.

Vragen die tijdens die intervisie aan de orde kunnen komen zijn: Wie ben ik, wat doe ik, welke overtuigingen heb ik, welke normen en waarden heb ik, waar raakt iets aan, hoe werk ik samen, wat kan ik anders doen.

Leren reflecteren komt aan de orde, afhankelijk van wat men gewend is en geleerd heeft. Ook het geven en ontvangen van feedback is onvermijdelijk.

Visie trainer op de intervisie

De vragen van de deelnemers zijn voor mij leidend, waarbij ik het als mijn taak als begeleider zie om passende werkvormen te vinden, structuur en diepgang te bevorderen en een optimaal leerklimaat te creëren. Onder optimaal versta ik ook plezier en lichtheid. Naast diepgang en soms de pijnpunten onder ogen zien. Overigens altijd met weer terug naar de praktische vertaling; wat wordt je volgende stap.

De grote meerwaarde van het begeleiden van intervisie is dat de continuïteit en diepgang gewaarborgd zijn.

Trainer: Gerda Cuperus (of een collega)

Iedere groep bestaat uit max. 6 personen.

De trainer stelt de groepen samen. Hierbij is de opdracht de trainees zoveel mogelijk te mixen.

De prijs per deelnemer is gebaseerd op 8 sessies in een jaar rond.

De locatie en het tijdstip wordt in onderling overleg bepaald. Hierin hebben de deelnemers een initierende rol.

Reserveringen

€360.00