Opleidingen overzicht

Regievoering en Creatief Denken voor Trainees

Datum : 03/03/2021, 09:00 - 12:30
Locatie : Online training
Adres : Thuis, Aan de slag
Prijs : €450.00
*de kosten zijn exclusief btw en verblijfkosten

Doelgroep :

Voor hen die regievoering op een inspirerende manier willen aanpakken. Voor hen die verschillende partijen bij elkaar willen brengen en samenwerking willen creëren, de rol als regisseur inhoud geven en graag ‘out of the box’ nieuwe kansen willen ontdekken en realiseren.

 

Inhoud training

Inhoud geven aan de regierol; kennismaken en oefenen diverse creatieve denktechnieken, toepassing op eigen werk. Inzicht en vaardigheid in het gebruik van creatieve communicatie en creatieve overlegvormen  in projecten waarbij meerdere partijen betrokken zijn; partnerschap creëren.

 

Leerdoelen  

Doel van de workshop is het kunnen vormgeven aan de eigen (regie)rol als persoon en als (project) team. Kunnen en durven toepassen van creatieve denktechnieken om inspirerende inzichten en oplossingen te krijgen en nieuwe kansen te ontdekken in samenwerking.

Door gebruik te maken van creatieve communicatie in overleg synergie en co-creatie stimuleren en samenwerking. Regie voeren in gesprekken en inspirerend overleg voorzitten en daar veel uithalen. Op creatieve wijze de juiste verschillende partijen en belangen met elkaar verenigen en een constructieve, inspirerende samenwerking realiseren intern en extern. Initiatieven ontplooien in kader van regievoering.

Resultaten

Regierol inhoud kunnen geven, initiatieven nemen als regisseur, constructief overleg creëren. Kunnen toepassen van diverse creatieve denktechnieken om een gezamenlijk doel te bereiken en met verschillende belangen goed om te gaan, samenwerking en betrokkenheid kunnen vergroten, verbindingen kunnen leggen. Nieuwe oplossingen kunnen vinden. Durven assertief zijn waar nodig en durven creatief zijn.

 

Algemene informatie

Toegespitst op trainees. Een gastspreker kan naar wens nog een onderdeel van regievoering verzorgen.  Als follow-up is het mogelijk de online e-learning module te volgen.

 

Aantal  dagdelen : 4 dagdelen

 

Opzet , data en tijden: de workshop bestaat in deze periode uit vier maal een dagdeel . 03/03, 17/03, 07/04 en 08/04

 

Het programma

  • Dagdeel 1: Wat is creatief denken? Voorwaarden en belemmeringen; herkennen vaste patronen

Out of the box denken  t.a.v. regievoering aan de hand van meerdere

denktechnieken

  • Dagdeel 2: mindmapping , in kaart brengen van eigen casus, krachtenveld, partijen en belangen, context, toepassen denktechnieken, het creëren van kooperaasje en synergie ;creatief omgaan met weerstand/verschil van inzicht  ; talenten en competenties benutten
  • Dagdeel 3 :Co-creatie :creëren van gezamenlijke visie in een project en gemeenschappelijke oplossingen; succesvolle voorbeelden uit de praktijk; burgers betrekken , effectieve bijeenkomsten intern en extern, begeleiden van de dynamiek, overtuigen, luisteren, waardering en commitment, creatieve overlegvormen
  • Dagdeel 4 regievoering: leren van de praktijk ; werken met de regiedriehoek: schakelen in posities, Koningsoefening, initiatief nemen; van standpunt naar belangen, begrijpen actoren en sturen, durf en moed; assertief gedrag, afspraken maken en nakomen, actoren aanspreken; plannen maken. We oefenen met eigen casus en vragen.

Feestelijke online certificaat uitreiking

 

 

Reserveringen

€450.00