Opleidingen overzicht

Trainee training: Risicomanagement

Datum : 25/02/2022, 00:00
Locatie : Online training
Adres : Thuis, Aan de slag
Prijs : €0.00
*de kosten zijn exclusief btw en verblijfkosten

Risicomanagement start met het uitvoeren van een risicoanalyse. Je inventariseert de risico’s die je project of programma bedreigen en kent ze een bepaald gewicht toe. En, als dat nodig blijkt, verbind je er passende maatregelen aan.
Leerdoelen van deze training

 • Inzicht in de mogelijkheden van risicoanalyse en risicomanagement in projecten en programma’s.
 • Inzicht in de basisprincipes van risicoanalyse en risicomanagement.
 • Aanleren van een expliciet begrippenkader voor het omgaan met en communicatie over risico’s.
  • Introductie risicoanalyse en risicomanagement
  • Wat is het?
  • Toepassingsmogelijkheden
  • Inventarisatie van risico’s
  • Wat is een risico? Hoe formuleer je een risico?
  • Vaststelling belangrijkste risico’s; prioriteren
  • Kwalitatief de belangrijkste risico’s bepalen
  • Vaststelling belangrijkste risico’s: kwantificeren
  • Inventarisatie beheersmaatregelen
  • Categorieën beheersmaatregelen
  • Oefening aan de hand van een case
  • Uitvoering van een risicoanalyse: hoe en door wie
  • Van risicoanalyse naar risicomanagement
  • Implementatie risicomanagement
  • Risicoanalyse en risicomanagement voor eigen projecten of programma’s.Oefening met risicoanalyse aan de hand van een case.

   In projecten en programma’s lopen dingen vaak anders dan verwacht. Soms in gunstige zin, maar vaak ook niet. Dan gaat bijvoorbeeld kostbare tijd verloren met het oplossen van ad hoc problemen; tijd die beter kan worden besteed aan de voortgang. Risicomanagement is een gestructureerde vorm van beheersing die mogelijke knelpunten vroegtijdig openbaart en ervoor zorgt dat je het project of programma beter beheerst.

   In sommige situaties volstaat een éénmalige risicoanalyse. Bijvoorbeeld als informatie nodig is voor het maken van een keuze uit meerdere opties, of als risico’s over verschillende partijen verdeeld moeten worden bij het afsluiten van contracten.
   Als je een project of programma beter wilt beheersen, is een éénmalige risicoanalyse echter niet voldoende. Pas als de risicoanalyse regelmatig herhaald en geactualiseerd wordt, en de daaruit voortvloeiende maatregelen tot een integraal onderdeel worden gemaakt van de dagelijkse activiteiten, is sprake van risicomanagement. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op zowel risicoanalyse als risicomanagement.

   Onderwerpen die aan bod komen zijn:

Wanneer

25 februari 2022

Waar

Online

Voor wie

Deze bijeenkomst is bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in de wijze waarop risicoanalyse en risicomanagement toegepast kunnen worden binnen projecten en in programma’s.

Trainers

Rutger Visser en Niels Vije

Reserveringen

Deze opleiding is volgeboekt.