Opleidingen overzicht

Traineetraining: Scrummaster

Datum : 02/12/2022, Hele dag
Locatie : Provincie Fryslan
Adres : Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden

Scrum is een projectmethode, die organisaties helpt om wendbaar en flexibel (agile) te worden. Het kan worden ingezet voor elk project, groot of klein, zolang er een concrete doelstelling aan ten grondslag ligt. De Scrum methodiek is vooral geliefd omdat die eenvoudig en praktisch toepasbaar is.

Wat levert scrum op?

Scrum is een manier van werken die zorgt voor flexibiliteit zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen. Begrippen als transparantie, doenken (doen en denken tegelijk), kort-cyclisch werken en steeds evalueren en verbeteren staan centraal. Wat levert het op?

  • De onderlinge afstemming verbetert.
  • De rol van de leidinggevende verandert.
  • Door regelmatig feedback te vragen ontstaat er een leercultuur.
  • Medewerkers krijgen meer verantwoordelijkheid en de kans om werk te doen dat aansluit bij hun competenties.

Voor wie?

Uitsluitend voor trainees van aangesloten organisaties.

Wat ga je leren?

Als scrummaster leer je om een scrumteam te begeleiden en het scrumproces te faciliteren.

  • Tijdens twee (online) dagdelen krijg je de theorie van scrum aangereikt en leer je om het online in de praktijk te brengen. Daarnaast krijgt je direct concrete handvatten voor je projecten. Verder is er aandacht voor het samenwerken in een team en leren van elkaar.
  • Tijdens de offline dag plaats (als dit volgens de dan geldende coronaregels kan), ga je aan de slag om de geleerde theorie met eigen projectcasussen in de praktijk te brengen. De focus ligt vooral op aandacht voor teamvorming, communicatie en houding & gedrag. Deze dag is een voorwaarde voor het leren van de vaardigheden als scrummaster en dus ook voor het behalen van het certificaat.

Waar en wanneer?

2 en 9 december 2022 in Provinciehuis (zaal De Loft).

Bijzonderheden

De deelnemers ontvangen voorafgaand aan de training het boek Scrum in Actie en na afloop een certificaat van Gelukwerkt.frl.

Trainers

Annemieke Mintjes en Martha Buning van Gelukwerkt frl.

Vragen?

Heb je nog vragen? Of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar: opleidingen@werkeninfriesland.nl.

Reserveringen

Deze opleiding is volgeboekt.